Forum II/8 - Jubilea

Časopis Forum připomíná významná březnová jubilea

Gratulujeme, docenti a profesoři!

50

13. 3. prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (MFF)
20. 3. doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc. (FaF)

55

2. 3. doc. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. (MFF)
5. 3. doc. MUDr. Ladislava Havlíčková, CSc. (FTVS)
14. 3. doc. MUDr. Josef Hoza, CSc. (1. LF)
24. 3. doc. MUDr. Jiří Horáček, CSc. (LF HK)

60

9. 3. prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc. (1. LF)
10. 3. doc. MUDr. Lubomír Kužela, DrSc. (3. LF)
14. 3. prof. MVDr. Ivan Těšík, DrSc. (1. LF)
15. 3. prof. RNDr. Jaroslav Podlaha, CSc. (PřF)
19. 3. doc. MUDr. Otakar Měřička, CSc. (1. LF)

65

3. 3. doc. RNDr. Jiří Čerkasov, CSc. (PřF)
3. 3. doc. MUDr. Stanislav Patočka, CSc. (LF Pl)
12. 3. doc. RNDr. Josef Chalupský (PřF)
14. 3. prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. (2. LF)
17. 3. prof. MUDr. Josef Rems, DrSc. (LF Pl)
17. 3. prof. MUDr. Václav Bláha, CSc. (3. LF)
19. 3. prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc. (FF)
30. 3. doc. PhDr. Olga Krijtová (FF)
31. 3. doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc. (PřF)
31. 3. prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. (PřF)

70

30. 3. prof. MUDr. Alena Tomšíková, DrSc. (LF Pl)