Forum II/8 - Seznam rubrik

logo časopisu


Milí kolegové,

časopis Forum využil zkouškového období k realizaci jednoho ze svých postupných cílů - zprostředkování v oblasti inzerce a reklamy. Do začátku února jsme podepsali akviziční smlouvy za Univerzitu Karlovu s velkými nakladatelskými domy a deníky. Důvod? Spoříme při zadání přes inzertní agenturu (tedy časopis Forum) nezanedbatelnou sumu procent - a získanou provizi pak rovným dílem dělíme mezi zadávají fakultu a časopis, který službu zprostředkoval. Umíme za vás zadat plošný i řádkový inzerát. Vytvořili jsme také ceník plošné reklamy, uveřejněný v časopise Forum. Celá stránka reklamy obnáší 5000 korun, polovina stránky 2800 korun. První dva inzeráty jste nalezli v tomto čísle (ne však v jeho elektronické podobě). Jistě i kolem vás existují firmy (tuzemské i zahraniční) se zájmem o tak interesantního adresáta, jakým je různorodá množina lidí na celé univerzitě - od studentů pro profesory.

A tak nezbývá, nežli si přát mnoho inzerátů a mnoho zájemců o reklamu. Všechny informace a podmínky Vám sdělíme rádi na našich telefonních číslech. Stále více platí, že univerzitní časopis Forum je tu pro vás!

PhDr. Michaela Zindelová
šéfredaktorka časopisu

P. S.

Časopis Forum hodlá finační prostředky získané svou agenturní činností věnovat na vylepšení polygrafické úrovně časopisu v příštím ročníku. Naším cílem je Forum barevné.

Časopis FORUM doporučuje v BŘEZNU kulturní zážitky:

Výstavy

Ve Valdštejnské jízdárně začíná 7.března výstava obrazů významného českého krajináře Antonína Chittussiho. Přehlídku tvorby grafičky Zdenky Braunerové otevírá pražská Galerie Hollar úvodním slovem Fr. Kožíka 6. března - výstavu můžete navštívit do konce měsíce.

Divadlo

Opera pražského Národního divadla připravila tři jednoaktové opery Giacoma Pucciniho pod názvem Il Trittico (premiéra v budově Národního divadla ve dnech 7. a 8. března v 19.00). Přední pražská divadelní scéna Činoherní klub chystá pro měsíc březen uvedení slavného Čechovova dramatu Tři sestry v režii Vladimíra Strniska. K 90. výročí narození Jaroslava Ježka připravuje agentura C.I.T.A a Divadlo ABC nový český muzikál o životě a době legendárního skladatele Tmavomodrá revue Jaroslava Ježka. Cyklus představení zahájí premiéra v polovině měsíce.

Koncerty

Dne 30. března začne III. ročník mezinárodního festivalu Musica spiritualis ecumenica 96. Slavnostní zahajovací koncert má na programu Requiem G. Verdiho v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu a Pražského filharmonického sboru pod vedením dirigenta Pavla Kühna v Katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

Doporučuje: (ren)


Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.

V čísle 9 časopisu Forum (vychází 29. března) najdete:

  • Úvahu prorektora prof. PhDr. Jaroslava Vacka, CSc. k současné situaci zahraničních vztahů UK
  • Reportáž z předání cen Hlávkovy nadace za rok 1995
  • Novinky nakladatelství Karolinum
  • Jubilanty měsíce dubna
  • Druhou část seriálu Co nabízí Klementinum?
  • Monotematickou přílohu věnovanou výuce učitelství na UK