Forum II/9 - Causa

Sprostota jako pracovní metoda

Tiskovina, v záhlaví označená jako Studentský list Babylon vychází jako čtrnáctideník a na fakultách se rozdává zdarma. V čísle 4 (únor 1966, s. 12) otiskl Babylon pod titulkem Velká Mátohova soutěž poválečnou fotografii salutujícího prezidenta Beneše ve vojenském stejnokroji a doprovodila ji čtyřmi otázkami. Čtenáři mají uhodnout, kdo je na snímku. Alternativy jsou:

"a) Luis de Funes ve filmu Četník ze st. Tropez;
b) Prezident Edvard Beneš šaškující ve vojenském stejnokroji;
c) Franz Neubauer na maškarním plesu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Norimberku, pořádaném při příležitosti padesátého výročí vyhnání, kde jeho maska "Das trotl Benesch" získala hlavní cenu poroty;
d) Mediavelista Dušan Třeštík doma před zrcadlem."

Na deseti řádkách textu jednoho sloupce jsou čtyři gramatické pravopisné chyby. Správně má být: Louis; St.; Trottel (=blbec) je maskulinum, nikoli neutrum. To je však to nejmenší. Tímto způsobem psaly předválečné stříbrňácké noviny Šejdrem, žurnalistická stoka pro spodinu. Příslušnost ke spodině neurčuje naditá či prázdná peněženka. Ještě víc to připomíná násilným "humorem" protektorátní rozhlasové skeče o Ben Eš Edovi. Proč se manýry tohoto druhu servírují studentům? Nikdo je nenutí, aby druhého čs. prezidenta velebili, mohou vznášet jakékoli kritické připomínky k jeho činnosti. Od kdy je však pouhá sprostota argumentem a pracovní metodou? Jsem zvědav, kdo to financuje - doufám aspoň, že ani koruna nepřišla z nějaké české nadace nebo fondu.

prof. PhDr. Jaroslav Valenta, DrSc.,
Historický ústav AV ČR,
externí učitel FF UK