Causa: Hlávkova kolej

Jak v některých médiích, která se věnují určitým oblastem činnosti Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, tak i mezi nezainteresovanou veřejností se - bohužel - dál šíří tvrzení, že vlastníkem a provozovatelem hotelu, restaurace a baru v budově Hlávkovy koleje v Jenštejnské ulici v Praze 1 je Nadání J., M. a Z.Hlávkových. Rádi bychom proto uvedli na správnou míru (s cílem pozitivně ovlivnit proces navrácení koleje původnímu účelu v duchu Hlávkova odkazu), že současným vlastníkem této budovy je Správa účelových zařízení ČVUT. Správa Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových proto považuje za nutné upozornit českou veřejnost (včetně veřejnosti akademické) na tuto skutečnost a na to, že usiluje o navrácení koleje původnímu účelu, tj. ubytování talentovaných studentů všech pražských vysokých škol na náklady Nadání. V této souvislosti očekává rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a vedení ČVUT o zrušení hotelu v Hlávkově koleji a o navrácení koleje studentům pražských vysokých škol.

PhDr. Dagmar Rýdlová
Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových