Oprava

Omlouváme se čtenářům za nepřesné znění jedné z vět v článku Velvyslankyně Pákistánu na UK, uveřejněném v čísle 12 minulého ročníku na 3. straně. V korektuře došlo ke zkrácení jednoho z výroků, kterým se významově posunulo jeho vyznění. Správně měla věta znít: ..." pákistánská studia, tedy jazyk urdú, kterým hovoří sto milionů osob, není zatím ve větším rozsahu předmětem studia na UK... Redakce

Přípravný kurz

Přípravné kurzy pro zájemce o studium medicíny pořádá 1. LF UK od října 1996 do května 1997.
Kurz A
se koná v pondělí a úterý (17.00 - 18.30 hod.) a jde o přenášky z chemie, fyziky, biologie a latiny.
Cena 2800 Kč.
Kurz B
bude pořádán vždy v sobotu (první sobota v měsíci 8.30 - 14.00 hod.), přednášky jsou z chemie, fyziky a biologie. Tento kurz je určen zejména mimopražským uchazečům.
Cena 2100 Kč.

Ubytováni ani stravování není zajištěno. Uchazeč nemá statut studenta.
Kontakt:
Studijní oddělení děkanátu 1. LF
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
Tel.: 02/ 96151242-5

Volná místa v Laboratoři genové exprese 3. LF UK

V rámci programu Posílení výzkumu na vysokých školách MŠMT byla na 3. LF UK nově zřízena Laboratoř pro výzkum genové exprese. Vědeckou náplní činnosti laboratoře je molekulární buněčná biologie, především strukturně-funkční integrace transkripčního, sestřihového a transportního aparátu do architektury buněčného jádra se spojením do imunologické, patologické a farmakologické problematiky. V laboratoři jsou volná místa pro vědecké pracovníky, studenty postgraduálního studia a středoškoláky. Platy a stipendia lze zásadním způsobem posunout nad tabulkové hodnoty. Nástup je možný (pro vysokoškoláky po úspěšném konkursním řízení) na podzim 1996.
Kontakt:
doc. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
Tel.: 02/ 24910315
Fax : 02/ 24917418

Univerzita třetího věku

Ve školním roce 1996-1997 otevírá 1. lékařská fakulta UK již podesáté čtyřsemestrální studium Univerzity třetího věku na téma Biologie člověka. Zájemci - senioři mohou získat přihlášku a další informace na kontaktní adrese:
Studijní oddělení děkanátu 1. LF
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
Tel.: 02/ 96151242-5

Zveme vás na

Běh Terryho Foxe

Koná se 12. října 1996 ve 14 hodin na Strahově.

Čtvrtý pražský ročník se pořádá jako nesoutěžní kategorie Běhu Prahou. Délka trati je 6400 m. Trasa, kterou můžete zdolat libovolným způsobem (během, chůzí, procházkovým krokem), vede ze Strahova přes Petřín, Hradčany a Pražský hrad.

Přijďte i vy přidat kapku k naději. Nejde o rekordy, jde o běh za společným cílem.

Liga proti rakovině, Sportovní klub Akademik, Velvyslanectví Kanady a Klub Fair Play ČOV

Kontakt:
Vysokoškolské sportovní centrum
Česlav Vančura
blok 12
160 17 Praha 6 - Strahov
Tel.: 572 11 259

Nové studijní obory

Mohutný rozvoj lidského poznání se nutně odráží i při vzniku nově přednášených témat či rozšiřování stávající oborové nabídky na jednotlivých fakultách na vysokých školách. Je tomu tak i na Univerzitě Karlově. V posledních třech letech byly nově realizovány formou postgraduálního, magisterského nebo bakalářského studia tyto obory:
 • toxikologie přírodních látek (FaF),
 • egyptologie, iberoamerikanistika, translatologie, dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, hospodářské a sociální dějiny, informační věda, armenistika, religionistika, hudební vědy, teorie a provozovací praxe staré hudby (FF),
 • management v tělesné výchově a sportu (FTVS),
 • duchovní historie (HTF),
 • mezinárodní vztahy, politologie, sociologie, mezinárodní (teritoriální) studia, veřejná a sociální politika (FSV),
 • gynekologie a porodnictví (LF HK),
 • patologická anatomie (LF Pl),
 • finanční a pojistná matematika (MFF),
 • filozofie přírodních věd (PříF),
 • ekonomie (CERGE).
 • Na Pedagogické fakultě je nově vyučováno jednooborové studium německého jazyka, francouzský jazyk pro ZŠ a anglický jazyk.

  (jak)


  Informačně-poradenské centrum UK
  Školská 13a, Praha 1, PSČ 110 00
  oznamuje

  od 1.října 1996

  rozšíření provozních hodin
  Pondělí10,00 - 12,0013,00 - 18,00
  Úterý10,00 - 12,0013,00 - 16,00
  Středa10,00 - 12,0013,00 - 18,00
  Čtvrtek10,00 - 12,0013,00 - 18,00
  Pátek10,00 - 12,0013,00 - 16,00

  Den otevřených dveří v Informačně-poradenském centru
  proběhne 23. října.