Skvělí matematici

O kvalitách studentů MFF UK svědčí konečné pořadí účastníků 3. mezinárodní matematické olympiády vysokoškoláků, která se ve dnech 1. - 5. srpna 1996 konala v bulharském Plovdivu za účasti 104 studentů ze 24 evropských univerzit (například z Oxfordu, Cambridge, Athén, Moskvy, Sofie, Bratislavy). První cenu získal posluchač 4. ročníku MFF UK Michal Kubeček, jeho kolegové David Pavlica, Jan Rychtář a Robert Šámal obsadili třetí místo.

Úspěch studentů je i úspěchem pracovníků katedry matematické analýzy MFF UK, kteří kvůli možnosti reprezentativního výběru studentů uspořádali celoroční seminář zaměřený právě na řešení různých matematických problémů.

S vlastní organizací semináře (a byla to nezanedbatelná práce) pomáhal i student matematické analýzy P. Čížek z posledního ročníku MFF UK.

Prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc.
vedoucí katedry matematické analýzy MFF UK


Spolek českých právníků Všehrd se představuje

Studentský právnický spolek Všehrd byl založen před více než sto lety 6. května 1868 v hostinci U Fáfů. Jeho prvním starostou byl zvolen JUC. Alfred Hrdlička. Snažil se prosazovat zájmy českého studentstva a podporovat vzdělanost mladé české právnické obce. K tomu zřídil spolek knihovnu, která čítala v letech První republiky několik tisíc výtisků.

Významná byla také publikační činnost, která byla zahájena v roce 1870. Aby bylo umožněno vydávat právnické knihy byl v roce 1873 založen Fond Všehrdův.

Další významnou činností spolku byla podpora sociálně potřebných studentů, kterou Všehrd uskutečňoval prostřednictvím Randova fondu. Nejplodnější léta zažil spolek v době, kdy byl jeho starostou pozdější ředitel Živnostenské banky Dr. Preiss (od r. 1893).

V roce 1920 začal vycházet časopis Všehrd, od třetího ročníku až do přerušení vydávání v roce 1941 redigovaný Františkem Čádou. K významným předválečným čestným členům mimo jiné patřili Karel Kramář, Emil Hácha, Karel Engliš či Alois Rašín.

Po 2. světové válce Všehrd nakrátko obnovil pod vedením Emila Ransdorfa svou činnost, ale po únorovém převratu v roce 1948 zanikl.

K obnovení spolkové činnosti došlo v roce 1990. Prvním starostou byl Igor Volný. Spolek velmi záhy znovu zahájil vydavatelskou činnost. Prvním vydaným dílem obnoveného spolku byly Englišovy Hospodářské soustavy. Obnoveno bylo také vydávání časopisu.

Spolek pořádá přednášky (např. Václava Klause, Rogera Scrutona, Dagmar Burešové, Karola Sidona, Josefa Tošovského) a plesy.V letech 1995 a 1996 Všehrd uspořádal dva koncerty České filharmonie.

K čestným členům spolku patří v současné době mimo jiné Dagmar Burešová, Václav Klaus, Dušan Hendrych, Pavel Tigrid a Jan S. Kruliš Randa. Zakládajícími členy jsou SEVT, a. s. a Živnostenská banka, a. s. Současným starostou Všehrdu je Petr Polák (od r. 1993).

Kontakt:
Spolek českých právníků Všehrd
Právnická fakulta UK
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
Tel.: 21 005 111

Elsa

Na podporu studentských aktivit v oblasti právní výuky a výzkumu a výměny studentů z oblasti právních disciplin působí od roku 1990 na Právnické fakultě UK studentský spolek Elsa. Je pražskou pobočkou Evropského sdružení studentů práv, které je zapojeno do celé řady mezinárodních akademických programů, například Legal Research Program, Study Abroad Program, Training Orientation Program aj.
Kontakt:
Elsa
Evropské sdružení studentů práv - Praha
Právnická fakulta UK
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
Tel.: 02/21 00 52 61
E-mail: elsa@jus.prf.cuni.cz

Úspěch na olympijských hrách!

Své zastoupení měla v červenci tohoto roku na XXVI. letních olympijských hrách v americké Atlantě i Univerzita Karlova. Třem jejím studentům, posluchačům FTVS Štěpánce Hilgertové a Martinu Doktorovi a studentu PgS 2. LF UK Lukáši Pollertovi se podařilo získat tři zlaté a jednu bronzovou olympijskou medaili. Velmi dobré bylo i sedmé místo Naděždy Koštovalové z 5. ročníku FTVS ve štafetě na 4x 4OO m. Příjemným překvapením bylo desetibojařské 16. místo Kamila Damaška, který je na FTVS studentem 1. ročníku.Hodně se očekávalo od výkonu Lenky Maňhalové, studentky 2. ročníku FTVS, která v olympijském plaveckém bazénu měla na víc. Ovšem skutečnost, že studenti UK získali pro Českou republiku tři ze čtyř zlatých medailí, je pro univerzitu báječným úspěchem. Stejně jako výborná umístění paralympika Lubomíra Šimovce, studenta 3. ročníku FTVS, který na atlantské paralympiádě získal v silničním závodě stříbrnou medaili a v cyklistickém víceboji obsadil výborné čtvrté místo.

(jak)