Forum III/1 - Seznam rubrik

logo časopisu


Vážení čtenáři,

redakce časopisu Forum vás nehodlá překvapovat formálními změnami. Přitažlivá barevná obálka bude aktuální o něco později. Pro tento ročník si přesto nedáváme cíle skromné: rádi bychom udrželi vzestupný trend úrovně časopisu (soudíme tak podle vašich ohlasů), nebudeme se vyhýbat polemickým článkům (po nich také voláte), chceme podávat aktuální, zásadní a důležité informace o životě na Univerzitě Karlově i o jejím vztahu k veřejnosti a k veřejnému životu vůbec. Obsahovou novinkou tohoto ročníku budou komplexnější informace o jednotlivých fakultách Univerzity Karlovy s cílem poznat jejich současný status quo lépe než jen formou občasných a parciálních informací. Bude se tak dít prostřednictvím monotematických čísel (to, které držíte v ruce, je věnováno Právnické fakultě UK). Převážná část stálých rubrik bude pak věnována fakultě, jejíž činnost a novinky ze života jsme se rozhodli vám přiblížit.

Přejeme všem členům univerzitní obce dobré výsledky v právě začínajícím akademickém roce.

Redakce


Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.