Forum III/3 - Artes et musae

Hudba zní z interny

Jaký mají pracovníci interní kliniky, lidé tak pragmatického založení, vztah k hudbě? Odpověď na jednoduchou otázku nalezl každý, kdo se 16. října v půl sedmé zúčastnil koncertu pořádaného u příležitosti 125. výročí založení I. interní kliniky VFN UK, nejstarší interní kliniky v zemích Koruny české. Koncert barokní hudby se konal v kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně a bylo "vyprodáno". Mezi hosty, kteří se koncertu zúčastnili, byli přítomni - kromě zaměstnanců I. interní kliniky a jejich blízkých - také kvestor UK Ing. Josef Kubíček a prorektor UK doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. Po úvodním slově přednosty I. interní kliniky prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc., prorektora UK, se už kostelem rozezněly varhany a začala první část koncertu. V ní se jako sólisté představili pracovníci I. interny. Druhou část koncertu vyplnilo hudební umění rodinného (profesionálního) souboru Verner kolegium a skvělého hráče na trubku F. Svejkovského. Na koncertě zazněla hudba J. S. Bacha, J. Kriegera, D. Stachowitze, G. F. Händela, G. Ph. Telemanna a dalších barokních umělců. Návštěvníci koncertu měli k dispozici i publikaci Václava Jiráska a jeho kolektivu Dějiny I. interní kliniky, která vyšla v těchto dnech ve vydavatelství Karolinum (bližší informace o této knize přineseme v dalších číslech časopisu Forum).

(alk)