Forum III/3 - Ex libris

Poprvé

Bibliografická ročenka Univerzity Karlovy za rok 1994, která poskytuje informace o publikovaných výsledcích vědecké a vědeckopedagogické činnosti interních pracovníků UK v průběhu roku 1994, vychází jako celek v těchto dnech ve Vydavatelství Karolinum poprvé. Ústřední knihovna UK z podkladů jednotlivých fakult zpracovala do třídílné publikace celkem 10152 záznamů s cílem podat nejen akademické, ale i ostatní veřejnosti základní informaci o úrovni výstupů z činnosti pracovníků UK. Dokonale se tak zprůhledňuje vědecký výkon naší vysoké školy.

(jak)

Foto Forum: Michaela Vlčková


TOP FIVE A TOP TEN

1. LF

V poslední době se stalo zvykem i ve vědecké literatuře, zvláště zahraniční, sestavovat žebříčky významnosti. My jsme se pokusili totéž udělat v případě článků a knih autorů 1. LF UK. Napsat knihu a mít možnost ji vydat u známého vydavatele je snem všech autorů. Tím spíše, když jde o zahraniční nakladatelství s mezinárodní distribuční sítí. A v řadě případů jsou autorky a autoři na základě své dlouholeté a objevné činnosti k vydání knihy nakladatelstvím vyzváni. Z připojené pětice monografií je zřejmé, že i tato forma publikací se na 1. lékařské fakultě plně řadí do mezinárodního vědeckého kontextu.

Top five

Books

 1. Histological Typing of Bone Tumours
  Schajowitcz F, Povýšil C et al.
  Springer Verlag, Berlin, 2nd ed., 1993.
 2. Leven in het Oude Egypte
  Strouhal E
  HJW Becht, Haarlem, 1993.
 3. Secondary Cemetery in the Mastaba of Ptahshepses at Abusir
  Strouhal E, Bareš L
  Univerzita Karlova, Praha, 1993.
 4. Bioaffinity Chromatography
  Turková J
  Elsevier, Amsterdam, 1993.
 5. Těchnika naloženija povjazok
  Zeman M
  Piter Ltd., Sankt Petěrburg, 1994.
V případě "top" původních vědeckých článků se často používá k určení pořadí hodnota "impact factor" [IF] časopisu, v němž byl článek uveřejněn. Za období let 1993 - 95 jsme vybrali deset článků, seřazených podle hodnot [IF] časopisu:

Top ten

Papers

 1. Correlation between genotype and phenotype in patients with cystic fibrosis
  Hamosh A, Rosenstein BJ, Nash E, Curristin SM, Cutting GR, Macek M Jr, McIntosh I et al.
  New England Journal of Medicine, 329, 1993. [92.784]
 2. Use of silk in Ancient Egypt
  Lubec G, Holaubek J, Feldl C, Lubec B, Strouhal E
  Nature, 362, 1993. [66.408]
 3. A genetic linkage map of the laboratory rat, Rattus norvegicus
  Jacob HJ, Brown DM, Brunker RA, Daly MJ, Dzau VJ, Goodman A, Koike G, Křen V, Levan G, Pravenec M
  Nature Genetics, 9 (1), 1993. [22.568]
 4. A single nine-amino acid peptide induces virus-specific, CD8+ human cytotoxic T lymphocyte clones of heterogeneous serotype specificities
  Živný J, Kurane I, Leporati AM, Iba M, Takiguchi M, Zeng LL, Brinton MA, Ennis FA
  J. of Experimental Medicine, 182, 1995. [7.289]
 5. Mapping of quantitative trait loci for blood pressure and cardiac mass in the rat by genome scanning of recombinant inbred strains
  Pravenec M, Gauguier D, Schott J-J, Buard J, Křen V, Bílá V, Szpirer C, Jia-Ming Wang, Huaming Huang, St. Lezin E
  J. of Clinical Investigation, 96, 1995. [7.287]
 6. Emergence of myogenic and endothelial cell lineages in avian embryos
  Kirschhofer von K, Grim M, Christ B, Wachtler F
  Developmental Biology, 163, 1994. [6.510]
 7. Liver regeneration after partial hepatectomy in the rat. Sequential events monitored by 31 P-nucler magnetic resonance spectroscopy and biochemical studies
  Farghali H, Rilo H, Zhang W, Simplaceanu V, Gavaler JS, Chien H, Ziel van DH
  Laboratory Investigation, 70, 1994. [6.405]
 8. Alternative spliced fibronectin molecules in the wounded cornea: Analysis by PCR
  Cai CX, Foster S, Liu JJ, Kupferman AE, Filipec M
  Investigative Ophtalmology and Visual Science, 34, 1993. [6.180]
 9. Clinical and biochemical phenotype in 11 patients with mevalonic aciduria
  Hoffmann GF, Charpentier C, Mayatepek E, Mancini J, Leichsenring M, Gibdon KM, Divry P, Hřebíček M, Lehnert W, Sartor K
  Pediatrics, 91, 1993. [6.178]
 10. Three dimensional ultrasound imaging of the atrial septum: Normal and pathologic anatomy
  Bělohlávek M, Foley DA, Gerber TC, Greenleaf JF, Seward JB
  J. of American College of Cardiology, 23, 1994. [6.098]
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že kvalitní publikace v biomedicínských vědách dnes mohou vznikat jen v týmové spolupráci, což se obráží i v počtu autorů. A právě možnost pracovat v dobrém mezinárodním týmu je jednou z cest, jak se zařadit do světové vědy.

doc. MUDr. Milan Špála,
Ing. M . Černý
ÚVI 1. LF UK