Forum III/3 - Kaleidoskop

Recenze na Syllabovu práci

V  prestižním Sdělení Rakouské historické společnosti (Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte ÖGW, Jhg.15, 1995) byla uveřejněna recenze díla August Schleicher und Böhmen od prof. PhDr. Theodora Syllaby, DrSc., ředitele Ústavu politologie UK. Autorem recenze je Herbert H. Egglmaier. V recenzi díla, vydaného Vydavatelstvím Karolinum, se uvádí:

"Autorovi jde podle jeho vlastních slov o to, podat skromný, vědecky spolehlivý příspěvek k obšírnějšímu a důkladnějšímu poznání osobnosti Augusta Schleichera. Zvláště chci předeslat: Syllabovi, který se významným srovnávacím jazykovědcem Augustem Schleicherem dlouhá léta intenzívně zabýval, se to bezpochyby daří... I když August Schleicher je středobodem práce, přece toto dílo není zajímavé jen pro toho, kdo se zabývá dějinami srovnávací jazykovědy. Navíc se lze z práce dovědět velmi mnoho o scientific community v Čechách na počátku druhé poloviny 19. století a o tehdejších poměrech na rakouských univerzitách. Po této stránce se v ní pojednává nejen o vědeckohistorických, ale rovněž o vědeckopolitických skutečnostech. Na základě Schleicherovy činnosti, jako zpravodaje v Kroměříži, může práce nabídnout něco i tomu, koho zajímají obecně politické otázky doby."

(jak)