Forum III/3 - Různé Děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu UK vypisuje konkurz na obsazení místa odborného asistenta do oddělení sportovního managementu katedry základů kinantropologie a humanitních věd, se zaměřením na výuku managementu, absolventa VŠE.

Nástup ihned.
Přihlášku ke konkurzu, doloženou doklady o vzdělání, životopis a přehled praxe posílejte do tří týdnů po uveřejnění inzerátu v tisku na osobní oddělení FTVS UK, J. Martího 31, 162 52 Praha 6.


* Marketingové centrum FTVS UK přijme pracovnice na místo "marketingový specialista". Nástup listopad 1996.

Požadujeme schopnost samostatné práce, příjemné vystupování, psaní na stroji, základní nebo střední vzdělání, věk do 40 let, řidičský průkaz skupiny B.

Finanční ohodnocení dle platových směrnic.
Informace na tel: 201 722 50, 362 631.


Případ: Přední strana

aneb
Česká televize se obrací se na vyskokoškolské studentstvo a hledá....

nekonformní, dynamické osobnosti mocné myšlenky a slova, orientující se v "chaosu" a propletencích současnosti, osobnosti nebojácné, které jsou schopny vyvrátit i sebejistotu - "model" naší doby.

Na rok 1997 připravuje Česká televize "problémový" komunikativní, diskusní pořad pro mladé inteligentní lidi, kteří v něm budou mít prostor mluvit, ptát se, diskutovat a polemizovat, a to zásadně na témata týkající se života mladých lidí, s těmi, kteří svými rozhodnutími (třeba politickými) životy a osudy lidí ovlivňují.

Pro tento pořad hledá Česká televize 15 až 20 mladých lidí studujících nebo pracujících na Univerzitě Karlově (ve věku 18 až 29 let). Českou televizi kontaktujte do 15. listopadu 1996.

Kontakt pro zájemce:
Česká televize
TS 17
Jura Kavan
Tel.: 6113 7263, 6113 7079
E-mail: info@czech-tv.cz
nebo
doc. Soňa Hermochová
katedra psychologie FF UK
Tel.: 24491 111

Věc nová - přípravný kurz ke studiu medicíny

Písemné přijímací řízení na 1. LF UK vytváří jednotné podmínky pro všechny uchazeče a umožňuje objektivní zhodnocení jejich vědomostí. Zkušenost fakulty, že studenti přicházejí k přijímacímu řízení nejen z gymnázií, ale prakticky ze všech středních škol a proto nestejně připraveni, vedla k myšlence pořádání přípravného kurzu, který umožní všem zájemcům dostat se v profilujících předmětech na optimální úroveň znalostí.

Kurz je pořádán v prostorách fakulty a vyučují v něm zkušení pedagogové, vesměs autoři vzorové databáze otázek přijímacího řízení. Ta obsahuje v profilujících předmětech, tj. biologii, fyzice a chemii, vždy více než 1000 položek, ze kterých je pro přijímací řízení v daném roce vybráno po 100 otázkách z každého předmětu. Celá databáze - každoročně aktualizovaná - je na knižním trhu k dispozici nejen frekventantům kurzu, ale i ostatním zájemcům.

Přípravný kurz probíhá od října do května.

Průběh kurzu se řídí všemi pravidly pro mimořádné vzdělávání dospělých (kontrola prezence, kontrola znalostí, nabídka studijních materiálů). Absolvování kurzu sice nezakládá žádný nárok na přijetí k řádnému studiu na 1. LF UK, praxe však ukazuje, že jeho účastníci, kteří poctivě studovali, z 80 procent úspěšně splní podmínky přijímacího řízení. Nabyté znalosti jsou pro většinu z nich navíc velkým přínosem při maturitní zkoušce.

Prof. MUDr. Stanislav Trojan, DrSc.
přednosta Fyziologického ústavu 1. LF


SERVUS myslí

Společnost SERVUS (Služby akademické veřejnosti) už teď myslí na prázdniny, přesněji řečeno na možnou zahraniční aktivitu českých vysokoškoláků. Na 28. října 1996 připravila pro zájemce z akademické obce seminář pod názvem Možnosti zahraničních studijních pobytů pro studenty českých vysokých škol v měnících se podmínkách sezóny roku 1997. Cílem semináře je posoudit s dostatečným předstihem reálné možnosti prázdninových pobytů studentů a poskytnout v této oblasti všem zájemcům hodnotné informace. Semináře se zúčastní i zahraniční hosté a studenti, kteří si některé pobytové programy zopakují.

(jak)

Kontakt:
doc. Otto Brabec, CSc.
SERVUS
Služby akademické veřejnosti
U Michelského lesa 366
140 00 Praha 4
Tel.: 02/ 496 619
Fax : 02/ 472 475 9