Forum III/3 - Studentské forum

Mimořádné ceny rektora

Na zasedání vědecké rady dne 26. 9. 1996 byla předána Mimořádná cena rektora UK čtyřem posluchačům Matematicko-fyzikální fakulty UK. Za vynikající výsledky na Mezinárodní matematické olympiádě vysokoškoláků v bulharském Plovdivu (více v čísle 1 našeho časopisu), ceny převzali z rukou rektora Michal Kubeček, David Pavlica, Jan Rychtář a Robert Šámal.

Dalším oceněným se stal absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK Mgr. Zdeněk Mistr za mimořádné výsledky v oblasti geofyziky a za prezentaci výsledků své vědecké práce v zahraničí.

Foto Forum: Michaela VlčkováKam (a kudy) dál ... absolvente?

Studuji v 6. ročníku 1. LF UK, ale protože jsem teprve na jeho začátku a čekají mě tedy všechny státní zkoušky, o zaměstnání jsem ještě nežádala. Z referencí starších kolegů ale vyplývá, že to pro nás nevypadá zrovna růžově. V tomto zamyšlení bych se chtěla zmínit o třech problémech, které se nás, budoucích absolventů, nejvíce dotýkají. Mezi ně patří na prvním místě sehnání volného místa a možnost dalšího vzdělávání, dále věková struktura lékařů a v neposlední řadě důležitá otázka platů.

Prvním a zcela zásadním krokem pro absolventa je nalézt místo v oboru, ze kterého by chtěl později atestovat. Znamená to napsat spoustu žádostí na různá pracoviště v České republice (a to co nejdříve) a trpělivě čekat odpověď. Problém je bohužel v tom, že absolventy, kteří nic neumějí a musí se alespoň do 1. atestace dále vzdělávat, nikdo nechce nebo je z ekonomických důvodů zaměstnat nemůže. Ačkoliv máme titul MUDr., nejsme erudovanými lékaři a nemáme nikde zajištěno, že se jimi staneme. Systém postgraduálního vzdělávání nebyl zatím zcela uspokojivě vyřešen a dosud není jasné, z jakých všech oborů (a kdy) můžeme atestovat.

Mezi lidmi obecně panuje názor, že lékařů je příliš mnoho a naše zdravotnictví jich nepotřebuje a nemůže uživit více. Pokud se ale podíváme do tabulek, zjistíme, že v roce 1994 na 1000 obyvatel studovalo v ČR medicínu 0,79 studenta. Srovnáváme-li pak s Velkou Británií, kde se projevil nedostatek lékařů, to bylo 0,77 studentů na 1000 obyvatel. V Německu je 1,73 studenta na 1000 obyvatel, ve Švýcarsku 1,08 na 1000 obyvatel a ve Spojených Státech dokonce 2,11 na 1000 obyvatel. Naše fakulty tedy nechrlí novopečené doktory v kvantech, a přesto mnoho z nich nemůže nalézt uplatnění.

Podívejme se nyní na věkové složení lékařů, kteří ve zdravotnictví pracují. Lékařů starších šedesáti let je 18,7%, lékařů do třicítky pouze 9,2% a největší skupinu tvoří lékaři mezi čtyřiceti a padesáti lety. Z těchto údajů vyplývá: pokud budeme mít lékaře - důchodce, nemůžeme mít lékaře - absolventy a naopak. Je pravdou, že zkušený (byť i starší lékař) udělá mnohem více výkonů, než jeho nezkušený čerstvě vystudovaný kolega - ovšem na druhou stranu si musí naše zdravotnictví uvědomit, že právě na mladém potenciálu závisí budoucí zdraví našich občanů. Vysoce kvalifikovaní starší lékaři by se měli snažit vychovat nové následníky, aby tito mohli později odpovědně převzít jejich práci.

Další a dnes nejvíce diskutovanou otázkou jsou platy. Nástupní plat absolventa medicíny se pohybuje v rozmezí 4110 - 5030 Kč hrubého měsíčně. Proč má absolvent lékařské fakulty po šestiletém a náročném studiu jeden z nejnižších platů absolventů vysokých škol? Ve srovnání nástupní plat absolventa právnické fakulty se pohybuje mezi 6000 - 18000 Kč. V současné ekonomické situaci nástupní plat lékaře stěží stačí na pokrytí životních potřeb, nemluvě o zajištění rodiny. Lukrativní platy nabízejí pouze farmaceutické a jiné soukromé firmy, kde za plat i pětinásobně vyšší můžeme dělat "dealery". Tato práce nemá s klasickou medicínou nic společného, ale pro mladou rodinu s dítětem, kde oba rodiče jsou absolventi některé z lékařských fakult, asi jiná možnost neexistuje.

Naše blízká profesní budoucnost nezáleží jenom na nás samotných, ale hlavně na systému zdravotnictví, který, bohužel, my ovlivnit nemůžeme.

Michaela Čakrtová
studentka VI. roč. 1. LF

Jaká profesní budoucnost čeká tyto mladé ženy? (archivní ilustrační snímek Martina Mašína z laboratoře molekulární biologie Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK)První místo pro PF UK

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s nadací Envioptium a BVV, a. s., vyhlásilo v tomto roce pro absolventy českých vysokých škol celostátní soutěž diplomových prací s tématikou ochrany životního prostředí. Ze základních sekcí postoupilo patnáct nejlepších studentů do celostátního kola, které se konalo ve dnech 29. a 30. září 1996 ve Žďáru nad Sázavou.

Odborná porota, složená většinou z vysokoškolských pedagogů, udělila jednu první, dvě druhé a tři třetí ceny. Absolutním vítězem se stal student V. ročníku Právnické fakulty UK Vojtěch Stejskal s prací na téma Právní úprava odpovědnosti fyzických osob v ochraně životního prostředí. Vedoucím práce byl JUDr. Milan Damohorský, CSc., z katedry práva životního prostředí. Diplomy a věcné ceny vítězům předal 1. října 1996 na veletrhu ENVI v Brně ministr životního prostředí Ing. Jiří Skalický.

Mgr. Milan Sobotka
katedra práva životního prostředí PF