Forum III/4 - Artes et musae

Vyzpívaná zlatá

Vysokoškolský umělecký soubor UK úspěšně reprezentoval naši univerzitu v létě v rakouském Spittalu a získal zde 1. cenu v kategorii přednesu lidové písně. K prvenství univerzitnímu sboru upřímně blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy. Podrobněji nám o vítězství v soutěži napsal pro časopis Forum předseda VUS UK.

(Ju)


Ve dnech 4. - 7. července se konal v rakouském Spittal an Drau již 33. ročník mezinárodní soutěže pěveckých sborů. Z osmi desítek přihlášených byly pozvány sbory z Maďarska, České republiky, Polska, Rumunska, Izraele, SRN, USA, Dánska, Litvy, zúčastnily se samozřejmě i sbory domácí - rakouské. Českou republiku reprezentoval Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy se sbormistrem Jaroslavem Brychem. O tom, že jde skutečně o soutěž prestižní, svědčí nejen vysoký počet přihlášených, ale i jejich přísný výběr. Náš sbor se o účast v této soutěži ucházel od roku 1988 již počtvrté a teprve letos byl do soutěže vybrán.

Při oficiálním zahájení účinkoval domácí sbor Vokalensemble Mitterdorf, který mile překvapil přednesem české písně. Další den byl již věnován přípravě na večerní soutěžní klání v kategorii "lidová píseň", které probíhalo za účasti veřejnosti před plným hledištěm dvorany místního zámku. Připravili jsme si píseň Mikulecká dědina v úpravě O. Halmy, písňový cyklus Chodský den (v úpravě M. Raichla) a Prší, prší (v úpravě M. Hroňka). Na soutěžní vystoupení jsme si přivezli i vypůjčené lidové kroje, tento estetický nápad "zabodoval" a prospěl celkovému vyznění našeho výkonu.

Vyhlášení výsledků po ukončení soutěže bylo doplněné vždy krátkým zhodnocením sboru. O sobě jsme se dozvěděli něco až úplně nakonec - ale tohle hodnocení znamenalo 1. místo a 96 bodů (ze sta možných). Za námi se umístil sbor z Polska a na 3. místě sbor ze SRN. Porota ocenila muzikálnost sboru, přesnou intonaci a rytmus a doslova bylo řečeno, že v našem podání "byla lidová píseň povýšena na virtuózní koncertní hudbu". Nejlepším dirigentem soutěže byl vyhlášen náš sbormistr Jaroslav Brych. Radost z vítězství byla až šokující - vždyť před námi se v této kategorii podařilo zvítězit pouze Kühnovu smíšenému sboru (v roce 1971) a brněnským Madrigalistům v roce 1982!

Úspěšně si VUS UK vedl ve Spittalu i v další kategorii soutěže, kde přednesl náročný program - za prezentaci povinných skladeb i volný program získal sbor pěkné 4. místo. O vyrovnané úrovni sborů svědčí i bodový rozdíl mezi prvními čtyřmi umístěnými - 1. SRN - 94 body, 2. dánský sbor - 93 body, litevský sbor na 3. místě obdržel 92 body a náš VUS 91 bod. Hodnocení Vysokoškolského uměleckého souboru UK bylo nečekaným úspěchem. Dobrý dojem, který sbor ve Spittalu učinil, potvrdilo i pozvání VUS UK k nedělnímu vystoupení při slavnostní mši, kde sbor přednesl šest sakrálních skladeb českých a světových autorů.

Dr. J. Šimůnek
předseda VUS UK