Forum III/5 - Reflexy

Zkušený ďábel radí

Po šesti letech se s děkanskou funkcí na Fakultě sociálních věd UK loučí prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. Na letošní imatrikulaci nových studentů FSV UK, poslední imatrikulaci ve výkonu své funkce, promluvil prof. Petrusek jako "zkušený ďábel" a udělil studentům několik moudrých rad, které by jim měli umožnit účelný a radostný pobyt na Fakultě sociálních věd. Protože se redakce domnívá, že užitek z moudrých aforismů můžete mít i vy, přinášíme některé z nich: V polovině října oslavil prof. Petrusek své šedesáté narozeniny. V zasedací místnosti Fakulty sociálních věd se dobře bavilo bezpočet gratulantů a atmosféra byla velice přátelská. Množině zúčastněných vévodil oslavenec, dobře se bavili "ti jiní", ale stejně tak i mladí mnoho pod třicet. Na děkanském postu prof. Petruska vystřídá prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. (bývalý proděkan FSV UK pro vědu a výzkum), zvolený do své funkce 21. října 1996.

(alk)