Forum III/6 - Ad hoc

S akademickými hodnostáři: na vánoční téma

Jak to vypadalo kdysi o svátečních dnech v karolinské akademii se můžete dozvědět v materiálu Univerzitní Vánoce kdysi, historika PhDr. Michala Svatoše (na str.). Za množství osobitého zpravodajství vděčíme velkému znalci české předbělohorské společnosti, Zikmundu Winterovi. Kdo nám ale zanechá z univerzity podobnou kroniku našich dní? Dříve bylo nařízeno světit svátky Božího narození od 23. prosince po celý "oktáb", osm volných dní dnes nahradily téměř stejně dlouhé zimní prázdniny, na které plynně navazuje měsíční zkouškové období, uzavírající zimní semestr.

Doufáme, že mezeru ve vaší znalosti o podobě univerzitních Vánoc poněkud zaplní dvě ankety dnešního čísla Forum - posluchačů různých fakult UK jsme se zeptali, zač nakupují dárky svým blízkým a pro vedení Univerzity Karlovy, od rektora UK po děkany jednotlivých fakult jsme si připravili hned tři otázky. Snad vám o jejich čase vánočním napoví víc:

 1. Jaká tři slova pro vás nejlépe vystihují atmosféru Vánoc a konce roku?
 2. Na jaký problém nebo úkol, který souvisí s vaší činností na univerzitě, vám ani vánoční atmosféra nedá zapomenout?
 3. Na které z vánočních zvyklostí, vzhledem k časovému vytížení, musíte rezignovat?
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., rektor UK:
 1. Rodina, porozumění, láska.
 2. Například na výročí a ještě je jeden úkol, který musím splnit - literární úkol - musím napsat asi pětadvacet stránek dějin trestního práva pro jednu holandskou encyklopedii.
 3. Na nic.
prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc., prorektor UK pro sociální péči o studenty:
 1. Rodina, psaní článků, hory.
 2. Na koleje.
 3. Na delší pobyt v přírodě a na horách.
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., prorektor UK pro vědu a výzkum:
 1. Předvánoční shon, radost a pohoda vlastních vánočních svátků.
 2. Na nejistotu osudu Všeobecné fakultní nemocnice, a tím i 1. lékařské fakulty UK.
 3. Na nákup dárků pro své blízké. Musí se spokojit s náhradním řešením - obálkou.
prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc., prorektor UK pro studijní záležitosti:
 1. Stupňující se spěch - nakonec pohoda.
 2. Během tří dnů vánočních svátků se snažím zapomenout na všechny problémy normálních dní, tedy i na všechny problémy univerzitní.
 3. Na domácí úklid (k mé nesmírné žalosti).
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc., prorektor pro UK pro zahraniční styky:
 1. Shon, úleva, "svobodné bádání".
 2. Snažím se oddělovat soukromí od práce, ale v době volna se vracím především ke své odborné práci.
 3. Na nic.
doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK pro rozvoj:
 1. Dárky, přátelé, hory.
 2. Tyto vánoce mě nepřestane tížit institucionální financování vysokých škol.
 3. Na hory.
Ing. Josef Kubíček, kvestor UK:
 1. Rodina, láska, shon.
 2. Na závěrečný účet jednotlivých fakult a součástí, respektive celé univerzity.
 3. Na předvánoční návštěvy široké rodiny.
JUDr. Jan Kuklík, vedoucí rektorské kanceláře:
 1. Úklid, vánoční stromeček, dárky.
 2. Doufám, že zapomenu na všechny pracovní problémy.
 3. Budu se snažit kvůli dětem nerezignovat pokud možno na nic.
doc. PhDr. František Vrhel, CSc., děkan FF UK:
 1. Čas, četba, zima.
 2. Na problém prostoru na FF UK.
 3. Snad na nic.
doc. MUDr. Petr Hach, CSc., děkan 1. LF UK:
 1. Rodina, pohoda, "Rybovka".
 2. Na finance, fakultu a její nemocnici, na Motol.
 3. Na klid pro hudbu (zejména aktivně provozovanou), na čas strávený s rodinou v přírodě a tradiční rodinné setkání.
prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., děkan 2. LF UK:
 1. Láska, lidské vztahy (rodina), osobní bilance.
 2. Na uzávěrku sedmileté děkanské činnosti na 2. LF UK a organizaci oslav 650. výročí založení UK (prof. Koutecký je vědeckým sekretářem oslav 650. výročí založení UK - pozn. redakce).
 3. Až na nepatrné chvilky musím rezignovat vlastně na všechny vánoční zvyklosti.
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., děkan 3. LF UK:
 1. Křesťanství, uštvanost, rodina.
 2. Na žádný.
 3. Na volný čas.
prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc., děkan LF UK v Plzni:
 1. Shon, pohoda, expektace.
 2. Na hladké předání děkanské funkce.
 3. Na několikadenní pobyt na horách.
doc. MUDr. Karel Barták, CSc., děkan LF UK v Hradci Králové:
 1. Klid, pohoda, rozjímání.
 2. Na žádný.
 3. Na nic.
prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc., děkan FaF UK v Hradci Králové:
 1. Vzájemná tolerance a láska.
 2. Na rozpracovanou publikaci a experimenty.
 3. Jsou zvyklosti, které neporušuji. Vánoční atmosféra patří mezi ně.
doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc., děkan FTVS UK:
 1. Rodina, sníh, pohoda.
 2. Pokusím se tentokrát alespoň na chvíli zapomenout na všechno, čím běžně děkan žije (abych přežil do konce funkčního období).
 3. Zatím mám pocit, že na nic. V lednu končím s akademickou funkcí, a zdá se, že jsem za šest let splnil, co jsem mohl.
prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., děkan PedF UK:
 1. Povznesení, radost, omládnutí.
 2. Na to, jak zjistit rozhodující podíl univerzity a její Pedagogické fakulty na projektu dalšího vzdělávání a atestaci učitelů.
 3. Spíše mne teď zaměstnává myšlenka, jak to zařídit, abych na žádnou z těchto zvyklostí rezignovat nemusel. Je to náležitý a důstojný úkol!
prof. RNDr. Petr Čepek, CSc., děkan PřF UK:
 1. Vystřízlivění, prohlédnutí, "dechunabrání".
 2. Přízrak noční můry hrozícího deficitu či zadluženosti fakulty by mě neopustil ani při vánoční idyle, trávené ve srubu v Antarktidě.
 3. Žádnou z těch opravdu tradičních zvyklostí si nedám vzít!
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc., děkan FSV UK:
 1. Honzík, Jana, Alena.
 2. Na předání funkce děkana - důstojně, věcně, efektivně.
 3. Na nic, protože podstatnou část vánočního času stejně pracuji (obvykle především sám na sobě).
prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc., děkan PF UK:
 1. Shon, ale též zklidnění a zamyšlení.
 2. Na zlepšení studia, dokončení výstavby studovny a knihovny a rozpočet školy.
 3. Být týden na horách.
prof. ThDr. Václav Wolf, děkan KTF UK:
 1. Víra, naděje, dobro.
 2. Na nejapné útoky proti Katolické fakultě UK.
 3. Na idylickou vánoční pohodu.
prof. ThDr. Zdeněk Kučera, děkan HTF UK:
 1. Ježíš, láska, naděje.
 2. Na transformaci a dopracování studijních programů.
 3. Na hru na housle.

zpracovaly: Michaela Zindelová, Alice Kupčeková

Příjemné prožití svátků vánočních a jen pozitivní výsledky ve zkouškovém období přeje oddělení vnějších vztahů UK a redakce Forum.

S anglickou mutací časopisu Forum se setkáte v lednu 1997, v polovině února pak pro vás vyjde první (v pořadí již sedmé) číslo letního semestru třetího ročníku Forum.

Kresba pro Forum: Jan A. Pacák