Forum III/6 - Jubilea

Časopis Forum připomíná významná lednová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

50

8. 1. prof. Ing. PharmDr. Milan Lázníček, CSc. (FaF)
8. 1. doc. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (FF)
12. 1. doc. RNDr. Jana Šafránková, CSc. (MFF)
13. 1. doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (MFF)
23. 1. doc. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (FF)

55

7. 1. prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc. (MFF)
21. 1. doc. MUDr. Michael Urban (3. LF)
23. 1. doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc. (FF)
24. 1. doc. RNDr. Gustav Entlicher, CSc. (PřF)
28. 1. doc. Ludmila Prokešová, CSc. (1. LF)
30. 1. prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc. (1. LF)

60

22. 1. doc. MUDr. Zdeněk Ehler, CSc. (1. LF)
28. 1. doc. RNDr. Ladislav Nebeský, CSc. (FF)
29. 1. doc. Ing. Petr Otčenášek, CSc. (MFF)

65

5. 1. doc. PhDr. Pavel Novák, CSc. (FF)
11. 1. doc. PhDr. Karel Novotný, DrSc. (FF)
13. 1. prof. RNDr. Alexej Romanovský, DrSc. (PřF)

70

13. 1. prof. MUDr. František Řehák, DrSc. (1. LF)
13. 1. prof. JUDr. Jiří Boguszak, DrSc. (PF)
19. 1. prof. Ing. Luděk Urban, CSc. (FSV)

Paul Erdös - světový matematik, přítel, spolupracovník

(1913 - 1996)

Dne 20. září 1996 se uzavřela životní dráha jednoho z nejznámějších světových matematiků Paula Erdöse. Narodil se v roce 1913 v Budapešti v učitelské rodině (jeho maminka, která ho doprovázela na četných cestách po celém světě, se narodila na Slovensku). Erdösův velký intelekt byl záhy rozpoznán a svých prvních velkých úspěchů dosáhl již během studia na univerzitě v Budapešti.

V počátcích své dlouhé kariéry pracoval Erdös hlavně v oblasti teorie čísel, později však zasáhl do většiny matematických oborů - od matematické analýzy, pravděpodobnosti, algebry, až po kombinatoriku, teorii grafů a teorii množin. Ačkoliv nikdy aktivně nepracoval v informatice, přesto i zde byl jeho vliv natolik významný, že je považován za jednoho ze zakladatelů.

Během svého života napsal neuvěřitelných (téměř) 1500 prací v oboru, kde se sto publikací se považuje za velkou aktivitu. O jeho vědecké činnosti je možné se podrobně informovat v právě vydané dvousvazkové knize Mathematics of Paul Erdös, kterou právě vydalo nakladatelství Springer.

O podrobnostech se lze dočíst v podrobnějším článku, který vyjde v časopise Pokroky matematiky, fyziky a astronomie.

Paul Erdös byl znám svým vřelým vztahem k nadaným mladým lidem, které vyhledával při svých četných cestách po celém světě, také jeho vztah k české matematice se dá označit slovy nadšený nebo pozitivní - již v počátcích své dráhy se setkal s V. Jarníkem a publikoval s ním společnou práci (1937). V posledních třiceti letech spolupracovali intenzivně s několika pražskými matematiky (D. Preiss, V. Rödl, J. Nešetřil) a Prahu mnohokrát navštívil. Prof. Paulu Erdösovi se dostalo za jeho života významných poct a cen, v roce 1992 mu udělila čestný doktorát také Univerzita Karlova.

prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
katedra aplikované matematiky MFF UK