Forum III/6 - Carolinum

Spolek a Vánoce

Shodou okolností poslední tři akce Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy se pojí s vánočními svátky. Už 9. listopadu 1996 vánočně vyzdobený Norimberk přivítal čtyřicet devět spolkových členů, kteří si stačili prohlédnout nejen významné pamětihodnosti města jako Justiční palác (kam je vstup jinak velmi omezen), navštívit Starogermánské muzeum (s excelentním výkladem PhDr. Ing. Jana Royta z Ústavu pro dějiny umění FF UK), světoznámou perníkárnu Schmidt, vdechli přitom první dotyky již vánočně vyzdobeného města, ale - a to především - na norimberské radnici se spolu s místostarostkou Norimberka Brittou Bungartzovou zamysleli se nad blízkou budoucností vztahů mezi Čechy a Němci.

Druhou sváteční akcí Spolku Carolinum organizovanou společně s Univerzitou Karlovou byl vánoční koncert. Konal se 10. prosince 1996 v kostele sv. Šimona a Judy v Praze 1 a kromě tradiční České mše vánoční Hej mistře! J. J. Ryby byly na programu oratorní skladby H. Schütze, J. S. Bacha a F. Poulence. Účinkovaly Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy a Collegium Musicum Universitatis Carolinae pod uměleckým vedením Františka Havlína za řízení dirigenta Jaroslava Brycha.

A co chystá SAP UK na úplný závěr roku? Popřání hezkých vánočních svátků, pevného zdraví a úspěchů v Novém roce umožní tradiční svatoštěpánské setkání. Letos se uskuteční v Muzeu hlavního města Prahy 26. prosince 1996 v 16.00 hodin. Odborní pracovníci Ústavu dějin UK a Archivu UK provedou členy spolku výstavou Umělecká díla Karolina, která po celou dobu expozice vzbuzovala značnou pozornost pražské veřejnosti.

(jak)

Velmi zajímavá byla prohlídka norimberského Justičního paláce, který své brány jen málokdy otevírá veřejnosti.

Foto pro Forum: archiv SAP UK - Alfons Moder


Otec a syn

V minulém čísle (III/5) Forum jsme v rubrice Historia Universitatis uveřejnili článek PhDr. Marie Štemberkové o prof. MUDr. Janu Bělehrádkovi, prvním poválečném rektorovi UK (1945 - 1946). Po únoru 1948 se již rektor UK, jehož sté výročí narození jsme si připomenuli koncem listopadu, nevrátil z Paříže, kde působil při UNESCO. O tři roky později za ním za dramatických okolností odešla manželka se syny Jiřím a Janem. Syn Jan, který se vydal v otcových stopách a pracuje jako lékař v Institutu Gustava Roussyho v Paříži, se vzpomínkového večera ke 100. výročí narození svého otce zúčastnil. Vzpomínkový večer uspořádal v Praze 21. listopadu 1996 Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy - Carolinum.

Otec a syn Bělehrádkovi. Na prvním archivním snímku prof. MUDr. Jan Bělehrádek. Na druhém snímku jeho syn MUDr. Jan Bělehrádek. Podobnost není čistě náhodná...

Foto pro Forum: Archiv 1. LF a Jan Smit