Forum III/7 - Jubilea

Časopis Forum připomíná významná únorová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

50

2. 2. doc. RNDr. Zdeněk Němeček, CSc. (MFF)
2. 2. doc. PhDr. Marie Csiriková, CSc. (FF)
3. 2. doc. ak. mal. Miloslav Polcar (PedF)
15. 2. doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc. (PedF)
24. 2. doc. RNDr. Ivan Lukeš, CSc. (PřF)
26. 2. doc. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. (MFF)
27. 2. doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. (FSV)

55

7. 2. doc. MUDr. Jiří Nevoral, CSc. (2. LF)
16. 2. prof. RNDr. Ladislav Bican, DrSc. (MFF)
23. 2. doc. MUDr. Jiří Votava, CSc. (1. LF)
27. 2. doc. RNDr. Oldřich Novotný, CSc. (MFF)

60

3. 2. doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. (1. LF)
27. 2. doc. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc. (1. LF)

65

6. 2. prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc. (LF Pl)
8. 2. prof. PhDr. Milan Nakonečný (FF)
18. 2. prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (PřF)

Nikoliv chybou redakce nebylo v prosinci loňského roku v rubrice Jubilea uvedeno, že 7. ledna 1997 oslavila životní jubileum 50 let doc. MUDr. Sylvie Vožehová, CSc. Paní docentka pracuje od roku 1975 v Ústavu sociálního lékařství na LF UK v Plzni. Významně se podílí na výuce i řešení výzkumných úkolů v oblasti gerontologie. Je aktivní členkou redakční rady časopisu LF UK v Plzni Facultas Nostra. K životnímu jubileu jí blahopřejeme.

(red)