Forum III/8 - Artes et musae

Za kulturou do Klementina

Na začátku letního semestru uspořádal Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK koncert Stamicova kvarteta. Kulturní událost se odehrála 12. února 1997 dopoledne v Zrcadlové kapli Národní knihovny v Klementinu. Návštěvníky koncertu, kterými byli zejména studenti a přátelé Ústavu bohemistických studií a účastníci kurzu pro zahraniční studenty slavistiky a bohemistiky s výukou češtiny, české literatury, kultury a historie, nazvaného Česká studia, přivítal tajemník ústavu PhDr. Jiří Hasil.

Překrásný interiér Zrcadlové kaple se pak stal svědkem skvělého vystoupení smyčcového Stamicova kvarteta (Vítězslav Černoch - housle, Jan Pěruška - viola, Vladimír Leixner - violoncello a Josef Kekula - housle). Zazněly skladby Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a Leopolda Koželuha. Obecenstvo si vyžádalo i krátký přídavek.

Pro zajímavost uvádíme několik historických dat z minulosti Zrcadlové kaple, zasvěcené zvěstování Panny Marie a postavené v letech 1724 - 1725 Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. Kaple je vyzdobena freskami ilustrujícími modlitbu Ave Maria. Své jméno získala podle četných stropních a nástěnných zrcadel, z nichž některá jsou původní - z 18. století - a repliky některých byly pořízeny po restauraci v 80. letech tohoto století. K výzdobě kaple patří olejomalby českého barokního malíře Václava Vavřince Reinera s převážně náboženskými motivy. V roce 1936 se Zrcadlová kaple stala koncertní a výstavní síní.

Všechny prostory Klementina jsou kultuře více než příznivě nakloněny. Konají se zde výstavy, přednášky, koncerty vážné hudby a samozřejmě knihovnické akce.

(alk)

Stamicovo kvarteto při únorovém koncertu v Klementinu.

Foto Forum: Michaela Vlčková