Forum III/9 - Jubilea

Hloubku ztráty zatím jen tušíme...

Koncem února zemřel v Austinu (Texas, USA) v padesáti pěti letech vedoucí katedry literatury a literární vědy doc. PhDr. Miroslav Procházka, CSc. Filozofická fakulta UK tak ztratila jednoho z největších znalců českého i světového strukturalismu a sémiotiky, dědice rodinné vědecké tradice reprezentované takovými osobnostmi FF UK, jakými byli profesoři Ryšánek a Vodička. Jeho Znaky dramatu a divadla patří k nemnohým knihám, které u nás v tomto oboru vyšly, z jeho iniciativy se také podařilo konání česko-americké konference o kořenech moderní teorie umění. Miroslav Procházka byl inspirující osobností hned v několika vědních disciplinách. Byl zakládajícím členem oddělení dějin a filozofie umění na Středoevropské univerzitě, dlouholetým pracovníkem Ústavu teorie a dějin umění ČSAV, členem České estetické společnosti, Svazu dramatických umělců, Svazu českých výtvarných umělců, členem Výboru Research Support Scheme, hostujícím profesorem na Cornellově a Harvardově univerzitě, na univerzitách v Buffalo, Torontu, Nottinghamu, Lovani, Amsterodamu... Na smutečním obřadu ve velké obřadní síni krematoria ve Strašnicích 5. března 1997 promluvil za vedení a kolegy z Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Jan Kuklík, CSc. Ve svém projevu mimo jiné řekl: "Hloubku a nenahraditelnost této ztráty zatím jenom tápavě tušíme a dohlédáme. Smuteční oznámení Filozofické fakulty představuje docenta Procházku jako významnou vyhraněnou vědeckou osobnost, která svou mimořádnou erudici spojovala vzácnou schopností pohybovat se na styčných hranicích hned několika vědních disciplin - estetiky, sémiotiky, teorie dramatu a literatury - a právě na nich realizovat své vpravdě tvůrčí, inspirující, interdisciplinární podněty. Tím více želíme, že svou badatelskou práci musel opustit na samém vrcholu tvůrčích sil, nashromážděných zkušeností a metodologické vyzrálosti a v době, kdy svým studentům měl tolik co říct..."

Ztrátu skvělého odborníka z Filozofické fakulty násobí samozřejmě i bolestná ztráta rodinná - doc. Procházka v Praze opustil kruh svých nejbližších, manželku a čtyři děti: Šimona, Kryštofa, Terezu a Matěje...