Forum III/9 - Různé informace

Letošní rektorský den

Na den 14. května 1997 byl rektorem UK vyhlášen REKTORSKÝ DEN, během kterého se studenti mohou účastnit mnoha akcí, o nichž vás budeme informovat. Mezi aktivity bude patřit i Sportovní den pražských vysokých škol. V rámci dne, věnovaného především sportu, proběhnou turnaje reprezentačních výběrů vysokých škol například v házené, ve volejbalu mužů a žen a v plavání. Univerzita Karlova a její FTVS zajišťují na svých sportovištích volejbalový turnaj žen (FTVS) a soutěže v plavání (plavecký stadión v Hostivaři). Předpokládá se, že dnes otištěná nabídka sportovních disciplín se ještě rozšíří.

(jak)


Praktická pomůcka

Stojí za to upozornit akademickou obec na velmi praktický informační tisk, který se na Univerzitě Karlově objevil. Brožura nazvaná "Odbor pro studium a záležitosti studentů a studijní agenda na fakultách UK" přináší kontaktní adresy prorektorů a proděkanů pro studijní práci, vedoucích pracovníků a referentů studijních oddělení, telefonní, faxové a e-mailové spojení na ně a informaci o jejich rámcových agendách. Nechybí ani informace o úředních hodinách studijních oddělení určených pro veřejnost. Malý tisk, vypracovaný odborem pro studium a záležitosti studentů rektorátu UK pro interní potřebu UK, jistě přispěje k usnadnění a urychlení komunikace nejen mezi studijními útvary navzájem, ale pomůže v rychlé orientaci všem, kteří s těmito pracovišti vstupují do kontaktu častěji.

(jak)


Pochod pro život

Dne 3. května 1997 se uskuteční Pochod pro život, pokojná demonstrace za právo nenarozených dětí na život. Akce začne v ulici 28. října před palácem Perla, průvod se dále vydá ulicí Na Příkopě a Celetnou na Staroměstské náměstí. Vloni se této události zúčastnili také děkan 1. LF doc. Petr Hach nebo poslanec Parlamentu ČR Josef Pavela.

Jde o akci, která chce upozornit na problém nenarozených dětí a jejich práva. Tím se liší od nadace Gender Studies, která se staví za podporu potratové pilulky RU 486.

Ondřej Novák
student FSV

Pozn. red.: Nadace Gender Studies, která se staví za podporu pilulky RU 486O, požádala redakci o zveřejnění svého stanoviska, proto dnes přinášíme i stanovisko druhé strany. O problematice, která je předmětem sporu, o "RU 486", přináší informace časopis Reflex 11/97

Představení v jazyce anglickém

Zevrubnou informaci o sobě vydala Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Brožura je psána v angličtině s cílovou skupinou adresátů - zahraničních zájemců. Informuje o možnostech studia, které LF UK v Hradci Králové nabízí, informuje o všech katedrách, uvádí spojení na ně, podává přehled o vysokoškolských titulech užívaných v České republice, které jsou "in the process of reform". Zmiňuje se i o mateřské pražské univerzitě a o městě Hradci Králové. Informační příručku vytiskla Lékařská fakulta UK na křídovém papíře s kvalitními fotografiemi. Autorsky je dílem pětičlenného kolektivu vedeného prof. MUDr. Ladislavem Chrobákem, CSc. Jejím sponzorem se staly firmy ELF SANOFI, Léčiva, a. s., SPOFA, a. s. a NUCLEUS HK

(jak)


Děkan PřF UK vypisuje konkurs
na přijetí do postgraduálního doktorandského studia

Studium bude zahájeno 1.října 1997 v oborech biologických, ekologických, chemických, geologických a geografických. Podmínkou přijetí je absolvování VŠ ve shodném nebo blízkém oboru.

Přihlášky a informace na adrese:
PřF UK, odd. věd. výchovy
Albertov 6
128 43 Praha 2
Tel.:02/21952244, 21952419
Přihlášky se přijímají do 31. 5. 1997

Inzerujte u nás

Univerzitní časopis Forum zavádí možnost placené inzerce a reklamy!

Každý, kdo má zájem o uveřejnění jakéhokoli typu reklamy nebo inzerce (celostránkové, plošné nebo řádkové), se může obrátit na redakci časopisu (náklad 6000 ks). Smluvní podmínky dohodneme při osobním jednání:

Redakce časopisu Forum
Ovocný trh 3/5
116 36 Praha 1
Tel.: 24 491 348, 24 491 619
Fax: 24 491 309

Ústav dějin UK - Archiv UK

přijme pracovníka (pracovnici) do archivu. Maturita podmínkou.
Kontakt:
PhDr. Z. Pousta
Ovocný trh 5
116 31 Praha 1
tel.: 24491 470, 24228 104 (sekr.)