Forum III/10 - Artes et musae

Libuše ve Velké aule

Valná hromada Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy Carolinum se tradičně koná 7. dubna. Během té letošní si, za přítomnosti téměř stovky členů, vyslechli účastníci projev rektora UK a předsedy spolku Carolinum prof. K. Malého a zprávu o činnosti úřadujícího místopředsedy PhDr. Michala Svatoše. Prorektor UK pro vnější vztahy seznámil valnou hromadu s hlavními záměry programu oslav 650. výročí založení UK. O krásný závěr slavnostního podvečera se svým koncertním vystoupením zasloužila sólistka opery Národního divadla Eva Urbanová. Před zcela zaplněnou Velkou aulou přednesla árie z děl českých skladatelů B. Smetany a A. Dvořáka, závěrečnou árii z Libušina proroctví musela pěvkyně pro velký úspěch opakovat. (Koncert byl sponzorován Advokátní kanceláří Radvan & Co.) Poté se setkal v reprezentačních místnostech rektor UK s Evou Urbanovou (na našem snímku) a předáním kytice květů vyjádřil svůj obdiv jejímu umění. Koncert s účastí pěvkyně, která se od letošní sezóny objevuje na domovské scéně Národního divadla jen sporadicky (jako Libuše a Kostelnička), je předzvěstí slavnostního představení Libuše, konaného v rámci 650. výročí založení UK - v lednu 1998 - s Evou Urbanovou v titulní roli.

(red)

Foto Forum: Michaela Vlčková