Forum III/11 - Artes et musae

AUKCE VE PROSPĚCH KONTA BARIÉRY

Vernisáž výstavy 3. aukčního salónu výtvarníků proběhla 17. dubna 1997 v podvečer ve výstavních prostorách Karolina. Celou akci pořádá Nadace Charty 77 - Sdružení přátel konta Bariéry, získané peníze budou po aukci, která proběhne dne 17. května, použity na pomoc lidem zdravotně postiženým. S myšlenkou oslovit výtvarníky přišla Nadace Charty již v roce 1993. Jan Kačer, její ředitel a velký milovník a znalec výtvarného umění, k tomu uvádí: "Měli jsme obavu, že výtvarníci nebudou naší snaze přát. Ale krásná myšlenka spojila letos opět více než dvě stě umělců na skutečně unikátní sbírce českého výtvarného umění!" V dražbě první aukce získala nadace přes 1,5 milionu korun, výtěžek druhého salónu byl již přes tři miliony korun. Jak se uvádí v katalogu výstavy... "Stačí jen přijít a pootevřít srdce". Sám ředitel nadace považuje totiž podobné akce za nadstandardní. Měsíčně lidé posílají i drobné částky na konto Bariéry a chovají se tak velice solidárně ke svým zdravotně postiženým spoluobčanům - "na těchto částkách jsme závislí", uvádí Jan Kačer. Všechny exponáty bude licitovat 17. května ve 13 hodin v budově České spořitelny (Rytířská ulice) majitel Aukční síně Nuselská 19, Jiří Tichý: "Stává se, že obraz, který má cenu kolem sedmi tisíc korun, bývá při takové akci vydražen za několikanásobek. Je jasné, že kupující chce v tomto případě věnovat peníze na charitu, kupuje proto obraz za vyšší cenu. Na minulé aukci nejvýše 'vylétla' plastika autorské dvojice Libenský - Brychtová, a to na 260000." Tito sklářští výtvarníci letos opět salón obeslali okrovou plastikou Prostor I s autorskou cenou 100 tisíc Kč. Z uvedených cen v katalogu je jasné, že výtvarníci stanoví vyvolávací cenu velmi nízko. Na aukci se objeví také grafika Jiřího Anderleho s vyvolávací cenou 15 tisíc Kč (hodnota daru je 26 tisíc Kč), obraz Blanky Bohdanové se bude vyvolávat za osm tisíc (hodnota daru je 20 tisíc Kč), dílo Jana Kanyzy Touha po řádu věcí se bude vydražovat od šesti tisíc (hodnota daru je o čtyři tisíce vyšší)... Obvykle tedy je vyvolávací cena polovinou (i méně) ze skutečné tržní ceny těchto děl. Ti z vás, kdo se nedostanou na aukci samotnou, mohou získat přehled o konečných sumách dosažených v aukci v kanceláři Nadace Charty 77 od 19. května.

Michaela Zindelová
Alice Kupčeková

Třetí aukční salón je první expozicí ve výstavních prostorách rekonstruovaného Karolina. O pronájmu výstavních ploch mohou zájemci jednat na organizačním oddělení RUK (V. Bínová, tel. 24491 252).

Slavnostní vernisáž zahájil ředitel Nadace Charty 77 Jan Kačer.
Jedno z vystavených děl - plastika autorky Šárky Radové.

Foto Forum: Michaela VlčkováUmění pražské secese

Den otevřených dveří nově rekonstruovaného Obecního domu (celkové náklady jedna a tři čtvrtě miliardy korun) s dlouhým hadem Pražanů před vchodem dokázal zájem o skvělou ukázku architektury pozdní secese. Podle návrhů architektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky vznikl v samém historickém centru Prahy v letech 1906-1911 originálně pojatý mnohoúčelový reprezentační objekt, stavba, která náleží mezi nejvýznamnější ukázky pražské secese. Obecní dům, který za svůj několik desítek let dlouhý život zažil mnohé politické i společenské události, byl postaven na místě, kde stávalo sídlo českých králů - králův dvůr. Dne 2. května odpoledne, několik hodin před slavnostním zahajovacím koncertem ve Smetanově síni, se ve výstavních prostorách v 2. patře konala vernisáž výstavy Důvěrný prostor / nová dálka. Expozice souboru dvou set výjimečných děl zahrnuje nejen malířství, sochařství, grafiku, ale také architekturu, nábytek, sklo i šperky ze sbírek českých institucí i od soukromých sběratelů. Na chodbách před sály jsou rozmístěny panely, sledující osud budovy Obecního domu (fotodokumentaci, dobové materiály, historickou dataci připravil památkář Václav Mikule).

Na expozici Důvěrného prostoru se jako autor koncepce výstavy a její komisař podílel přední znalec umění přelomu století, prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK. Vernisáže se zúčastnili mnozí významní členové akademické obce Univerzity Karlovy, mezi nimi děkan FF UK doc. PhDr. František Vrhel, CSc. a univerzitní příznivci, např. architekt Vladimír Hora, dobře známý z rekonstrukce Karolina, který se také na projektu expozice architektonicky podílel.

Výstava je otevřena denně od 10 do 18 hodin, od 3. května do 19. října 1997.

(mich)

Před průčelím budovy Obecního domu se v rámci Dne otevřených dveří shromáždily davy zájemců, chtějících si prohlédnout kulturní odkaz českého secesního umění.

Foto Forum: Michaela Vlčková