Forum III/12 - Honorati

Pamětní medaile za americkou pomoc

Americké mírové sbory. Humanitární organizace založená v roce 1961 tehdejším prezidentem J. F. Kennedym a financovaná ze státního rozpočtu vlády USA. Jejím hlavním úkolem je pomáhat různým zemím světa v oblastech, o které tyto země požádají, a tím napomoci občanům USA porozumět národům a kulturám jiných zemí a naopak. Od roku 1995 je ředitelem těchto sborů v České republice Mark D. Gearan. Za podporu českého školství a za zásluhy o prohloubení spolupráce mezi ČR a USA mu byla 19. května 1997 ve Vlasteneckém sále Karolina udělena pamětní medaile Univerzity Karlovy. Pamětní medaili předal jako "...výraz úcty k vám, ale i k zemi, kterou reprezentujete..." rektor Univerzity Karlovy prof. Karel Malý. Mark D. Gearan vyjádřil potěšení, že se mu dostalo takového ocenění právě na Univerzitě Karlově, na instituci svobodného vzdělávání téměř 650 let staré. Ve svém projevu připomenul výrok J. F. Kennedyho o mírových snahách mezi národy a o působení Amerických mírových sborů.

Mark D. Gearan, rodák z Massachusetts, vystudoval politologii na Harvardské univerzitě a v roce 1991 získal titul doktora práv na Právnickém centru univerzity v Georgetownu. Ve svých čtyřiceti letech má veliké zkušenosti v oblasti veřejných služeb. V letech 1993 - 1995 pracoval jako asistent prezidenta USA a ředitel komunikací, pracoval též jako zástupce ředitele pro personální činnost v Bílém domě. Pracoval rovněž v některých jiných veřejných funkcích, vedl volební kampaně několika amerických politiků. V září roku 1995 byl Senátem Spojených států jmenován 14. ředitelem Amerických mírových sborů. Největší Gearanovou předností je podpora téměř sedmi tisíc dobrovolníků mírových sborů, pracujících ve více než devadesáti zemích. Pod jeho vedením začnou tito dobrovolníci poprvé pracovat také v jižní Africe a Jordánsku.

Roku 1990 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi vládami USA a ČR. V České republice pracují dobrovolníci mírových sborů ve třech hlavních oblastech: vyučují angličtinu na středních a vysokých školách, pracují jako konzultanti v oblasti životního prostředí a jako poradci v oblasti malého podnikání. Po celou dobu existence AMS působilo v ČSFR (později ČR) celkem 227 dobrovolníků. Vzhledem k velmi rychlému postupu transformace ekonomiky v ČR bylo rozhodnuto, že Česká republika dále nepotřebuje asistenci AMS tak nutně, jako jiné země světa. Mise Amerických mírových sborů u nás bude ukončena v létě 1997. Přesto se však několik současných zaměstnanců AMS rozhodlo založit organizaci Bohemia Corps, která bude reagovat na potřebu kvalifikovaných odborníků pro výměnu zkušeností a studium jazyků v ČR.

(alk)

Ředitel mírových sborů v České republice Mar D. Gearan přejímá z rukou rektora UK prof. Malého pamětní medaili UK za podporu českého školství a za zásluhy o prohloubení spolupráce mezi ČR a USA.

Foto Forum: Michaela Vlčková