Forum III/12 - Jubilea

Časopis Forum připomíná významná červencová a srpnová jubilea

Gratulujeme, docenti a profesoři!

Červenec

50

55

60

65

70


Srpen

50

55

60

65

80


Odchod rytíře lékařského stavu

Dne 17. května 1997 zemřel po krátké nemoci prof. MUDr. Jiří Syllaba, DrSc. Narodil se 8. března 1902 v Praze v rodině MUDr. Ladislava Syllaby, přítele a nástupce Thomayerova, který mu po první světové válce předal vedení I. interní kliniky Lékařské fakulty UK. Prof. Ladislav Syllaba, lékař a osobní přítel Masarykův, vydobyl české medicíně jedno z předních míst na světě.

Jiří Syllaba pokračoval v cestě, započaté otcem. Habilitoval se v roce 1934 u prof. Pelnáře. Podnikl studijní a přednáškové cesty do Anglie, Francie, USA, Kanady, Belgie, Švýcarska.

Za druhé světové války prožil těžký osud. v roce 1940 byl jako účastník odboje poprvé zatčen gestapem a několik měsíců vyslýchán. V roce 1944 byl zatčen znovu, týrán v samovazbě na Pankráci a odtud poslán do Terezína. Jako vězeň - lékař se snažil pomoci spoluvězňům. Po válce mu byl udělen Československý válečný kříž. Stal se přednostou interního oddělení ve Vinohradské nemocnici, v roce 1946 byl jmenován mimořádným, v roce 1966 pak řádným profesorem UK. Od roku 1957 byl doktorem lékařských věd. V roce 1971, po odchodu do důchodu, mu nebylo umožněno působit dále vědecky na fakultě. Věnoval se však stále vědeckému bádání, zvláště na poli diabetologie, kde dosáhl světového uznání. Až do svých devadesáti let pracoval jako ambulantní internista v Praze 5.

Ve svých Vzpomínkách a úvahách lékaře (1992) uvádí seznam uveřejněných odborných prací (245 titulů). Kromě toho psal populární články a zaznamenával literární poznámky ze svých četných cest. Nedlouho před smrtí mohl držet v rukou své Vzpomínky na Itálii (1996), krásnou knihu, v níž uplatnil i vlastní akvarely. V den svých 95 narozenin měl ještě veřejnou přednášku k výročí spisovatele, dramatika, dramaturga a režiséra Národního divadla Jaroslava Kvapila, svého dávného přítele. Na smrtelném loži dostal signální výtisk svých Vzpomínek na T. G. M. Až do poslední chvíle zůstával aktivní, hovořil s námi o svých dalších publikačních záměrech.

Ani v nejtěžších časech jsem ho neslyšel říci příkré slovo. Byl mu dopřán velký dar, dobré zázemí s jeho životní partnerkou MUDr. Boženkou Syllabovou. Obklopovala ho láskou a dokázala vytvořit osobité a šťastné rodinné prostředí.

prof. PhDr. Theodor Syllaba, DrSc.
ředitel Ústavu politologie FF UK