Forum IV/3 - Artes

Průběh oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy obohatí řada výstav. Bude mezi nimi i výstava mikrofotografií doc. RNDr. Josefa Reischiga, CSc., pracovníka Lékařské fakulty UK v Plzni, s názvem Pohled do mikrosvěta - Skrytá krása stvoření. Výstava bude zahájena v Křížové chodbě Karolina 19. listopadu 1997. Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., prorektor pro vnější vztahy Univerzity Karlovy, znalec Reischigovy práce o autorovi prohlásil:
" Doc. Josef Reischig je vědec i umělec v jedné osobě. Jeho fotografie představují nový svět, svět neuvěřitelně krásné ultrastruktury živé i neživé hmoty v dimenzi, kterou jsme dosud neznali a proto pomíjeli. Nabízí nám rozšířit vlastní obzory a uvědomit si bytostně, že opravdu nejdokonalejším tvůrcem je Příroda - z pohledu vědeckého i estetického."

(jak)