Forum IV/3 - Glosa

Psychologie a pseudopsychologie

Český knižní trh je zaplaven tzv. psychologickými publikacemi, které nemají s vědeckou psychologií nic společného. Za "psychologickou vědu" se často vydává čtivo, ve kterém se dozvídáme, jaký kdo je a co se mu stane s "oporou" záhrobí, hvězd, dlaní či karet. Tato literatura jde na odbyt v samé blízkosti Karolina...

Ani laikům kritičtějším, mezi které patří také uchazeči o studium psychologie, se ovšem nelze divit, když např. hypnózu chápou zastarale a nemají ani potuchy, kam se dostal vědecký výzkum, posuzováno podle několika opravdu odborných časopisů a některých vědecky cenných knih, vystihujících vícedimenzionální povahu hypnózy. Česká populárně vědecká kniha o současném stavu výzkumu hypnózy prostě neexistuje.

Bohužel, některé prozaické příručky pro podnikatele a jiné osoby, které se prodávají jako "vědecké", mají s vědou jen velmi málo společného. Obdobně je tomu s literaturou tzv. alternativně medicínskou.

Vědci a učitelé obvykle ignorují pseudovědeckou literaturu, je však zřejmé, že by se jí měli alespoň někteří (čas od času) zabývat a demonstrovat, jak může být pseudopsychologické nebo jiné pseudovědecké myšlení matoucí.

Poslední léta jsou mnozí uchazeči o studium psychologie na UK stále více pod vlivem pseudopsychologické brakové literatury, která jim k přijetí na vysokou školu rozhodně nepomůže.

Uchazeč o studium psychologie neudělá dobře, vyhodí-li peníze za pseudovědecký brak a pak se s ním - v naivní důvěře k tištěnému slovu - nekriticky pochlubí při přijímacím řízení.

V Univerzitních novinách Masarykovy univerzity kriticky posuzuje pseudovědeckou literaturu biofyzik Vojtěch Mornstein v rubrice "Vyhozené peníze". Neměli by naši učitelé následovat jeho příkladu?

prof. Jiří Hoskovec
člen přijímací komise
katedry psychologie FF UK