Forum IV/3 - Galerie

Univerzitní galerie

Nejen lidé, kteří uposlechli touhy po "lahodné vůni" poznání a spojili své cesty s Univerzitou Karlovou, mají své osudy a svou historii. Mají je také různé symbolické předměty, používané na univerzitních slavnostech - imatrikulacích, promocích a sponsích. Insignie rektora a jednotlivých fakult, žezla, pečetidlo, medaile. Náš seriál na tomto místě bude v letošním ročníku věnován právě jim...

Hlavici žezla lékařských fakult s korunou tvoří stříbrný věnec posázený 66 modrými tyrkysy. Uvnitř věnce je emblém lékařství: Aeskulapův kyj a had pijící z misky. Dvojité akantové listy pod věncem jsou zdobeny 23 drobnými českými granáty, které jsou rovněž na prstenci ukončujícím stonek žezla. Ozdoby, vavřínová snítka a miska, jsou zlaceny. Vrcholové zakončení vyřešil tvůrce jako zlacené granátové jablko, rozdělené na čtyři díly - ty jsou bohatě posázeny českými granáty a zakončeny drobným uzavřeným květem. Žezlo má nad patkou vyryto jméno tvůrce: JAN TENGLER, STŘÍBRNÍK V PRAZE.

Foto pro Forum: Jan Smit