Forum IV/3 - Jubilea

Časopis Forum připomíná významná listopadová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

50

24. 11. doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. (1.LF)

55

13. 11. doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc. (LF Pl)
14. 11. doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. (LF Pl)
16. 11. doc. MUDr. Jan Šváb, CSc. (1. LF)
21. 11. doc. RNDr. Zuzana Trojanová, DrSc. (MFF)
25. 11. doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc. (PedF)

60

10. 11. doc. MUDr. Jiří Urban, CSc. (3. LF)
13. 11. doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, CSc. (PřF)
24. 11. doc. MUDr. Jiří Kozák, CSc. (2. LF)

65

1. 11. prof. RNDr. Stanislav Mareš, CSc. (PřF)
5. 11. prof. PhDr. Miroslav Červenka, DrSc. (FF)
16. 11. doc. PaedDr. Jiří Kolář (PedF)
28. 11. doc. RNDr. Jiří Kopáček, CSc. (MFF)
29. 11. prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. (2.LF)

70

7. 11. doc. MUDr. Josef Bendl, CSc. (1. LF)

75

11. 11. doc. MUDr. Karel Liška, CSc. (1. LF)