Forum IV/3 - Spolková příloha

Už na pěti akcích se v letošním roce sešli členové spolku Carolinum, aby uspokojili jak intelektuální zájmy (například na přednášce s profesory Russellem a van Zutphenem), tak citové a estetické potřeby (na krásném koncertě houslisty Václava Hudečka a na hojně navštíveném vystoupení Akademického orchestrálního sdružení Univerzity Fridricha Schillera z Jeny). Co se ještě událo a co se ve spolku Carolinum chystá - o tom je dnešní vydání Spolkové přílohy.

Z jednání předsednictva

V tomto školním roce se sešlo předsednictvo Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy v Praze zatím 11. září, 2. a 30. října 1997. Jen pro zajímavost - na každém jednání bylo na programu přibližně třicet různých záležitostí, které s činností spolku souvisejí. Ty musí předsednictvo vyřešit nebo zaujmout k nim nějaké stanovisko. Tak například byl připravován vzpomínkový večer na Elišku Krásnohorskou (blíže v příštím čísle), projednala se organizace fotbalového utkání s Univerzitou v Marburgu (budeme referovat v příští příloze), dále byly posuzovány návrhy na upomínkové předměty. Předsednictvo se seznámilo s novou informační brožurou spolku (čtenářům jsme ji představili v minulé spolkové příloze).Též bylo jednáno o přípravě Týdne zahraničních Čechů, významné akci, která se uskuteční v rámci oslav 650. výročí založení UK. Po dohodě s časopisem FORUM bylo rozhodnuto, že spolková příloha se stane součástí vlastní domovské internetové stránky. Byly posouzeny návrhy hrníčků (upomínkového předmětu) akademického sochaře a designéra Jiřího Laštovičky.

Úkol předložit náměty na akce spolku Carolinum na příští kalendářní rok trvá. O hlavních bodech příštích jednání předsednictva spolku budeme pravidelně informovat.

(jak)Jak jsem ho viděl

Dne 2. října 1997 jsem měl v rámci přednáškového odpoledne, pořádaného Spolkem Carolinum, možnost vidět (a slyšet) pány profesory M. S. Russella a L. F. M. van Zutphena. Zvláště první jmenovaný na mě osobně velmi zapůsobil. Je skutečně neuvěřitelné, jak osobnost významného vědce a pedagoga, s velkým odborným renomé, může být (a je) až dětsky bezprostřední. Na Angličana jde o člověka neobyčejně vstřícného a komunikativního.

Jeho moudrost má jistě své opodstatnění v životních osudech studenta, vojáka, přírodovědce, vyhledávaného popularizátora a televizního moderátora a konečně i filozofa. Russellovo nadšení a oddanost hlásaným myšlenkám je strhující, takže není nic neobvyklého, že se nechá - stoje na katedře - strhnout ke zpěvu a tanci. Také nám to zde v Praze předvedl. Nedivím se, že si získal žáky v Evropě i širším světě a buďme rádi, že jsou takoví žáci i u nás.

Problém laboratorních zvířat a jejich opodstatněné využívání a ne zneužívání ve výzkumu, včetně testování nových léků a vakcín či modelování a studium patologických stavů ,je závažným etickým i praktickým problémem. Diskuse ukázala, že tyto problémy chápeme a že nám nejsou cizí.

prof. Zdeněk Dienstbier

Profesor William M. S. Russell v Modré posluchárně v Celetné ulici krátce před přednáškou.

Foto Forum: Michaela VlčkováKalendárium
aneb
Kdy se opět setkáme?

4. listopadu 1997 Přednáškové odpoledne
s prof. M. Vernerem o práci Českého egyptologického ústavu FF UK v Egyptě
18. listopadu 1997 Vzpomínkový večer ke 150. výročí narození Elišky Krásnohorské
(společně s Akademickým sdružením žen)
26. prosince 1997 Prohlídka rekonstruovaného Karolina
Přesný čas, program i místo konání každé akce budou všem členům spolku sděleny pozvánkou.

Nezapomeňte přijít!

Dne 4. listopadu 1997 uspořádá Carolinum - Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy přednáškové odpoledne. O nejnovějších objevech Českého egyptologického ústavu FF UK v Egyptě bude hovořit jeho ředitel prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. Přednáškové odpoledne se bude konat v Zelené posluchárně v Celetné ulici (č.dv. 141) a začne v 17.00 hodin.
Přednášející je znám tím, že je dobrý řečník, který dokáže zaujmout. Také jeho vědecké renomé je zárukou, že se můžeme setkat s informacemi (a poté o nich diskutovat), které nemáme možnost slyšet každý den. Miroslav Verner, hostující profesor na univerzitách ve Vídni a Hamburku, vydal - vedle deseti vědeckých monografií a sborníků více než osmdesát odborných článků v zahraničních egyptologických časopisech. Je spoluzakládajícím členem Mezinárodní asociace egyptologů (1975) a spoluzakládajícím členem mezinárodní egyptologické skupiny Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum (1975). Zastupuje ČR v komisi UNESCO pro budování Muzea Núbie v Asuánu (od 1988), je dopisujícím členem Německého archeologického ústavu (od 1988) a zahraničním členem Rakouského archeologického ústavu (od 1990). Přednáška o nových objevech ČEÚ FF UK je doplněna diapozitivy.

Karel Janků


Talíř s pečetí

Dosavadní nabídku dárků Spolku absolventů a přátel UK - Carolinum obohatí v příštích týdnech nejen kašmírový šátek, zdobený pečetí Univerzity Karlovy v podzimních barvách, ale také dárkový talíř. Z několika návrhů vybralo předsednictvo spolku autorský nápad výtvarnice Kateřiny Řezáčové. V uplynulých měsících jej ve třech barevných variantách realizoval Hotelový porcelán Karlovy Vary, a. s. Velká zásluha na bezproblémové spolupráci náleží generálnímu řediteli podniku JUDr. Václavu Vohánkovi. Tři výsledné barevné varianty posoudilo předsednictvo spolku začátkem září. Zvítězil návrh s šedým základem, se kterým dobře ladí modrá kresba a letopočty. Talíř bude prodáván v dárkovém balení.Předchozí spolkové přílohy:
září 1997 (Forum IV č. 1)
červen 1997 (Forum III č. 12)
květen 1997 (Forum III č. 11)
duben 1997 (Forum III č. 9)
prosinec 1996 (Forum III č. 6)
říjen 1996 (Forum III č. 2)