Forum IV/3 - Stalo se, stane se

STALO SE - STANE SE

Dne 30. září 1997 bylo veřejnosti představeno nové pražské Nakladatelství, knihkupectví a literární kavárna G plus G, sídlící v Praze 2. Organizuje pravidelně vždy v pondělí a ve čtvrtek kulturní programy, především vernisáže knih, autorská čtení, literární posezení a koncerty. Jejím majitelem je Fedor Gál.
Tel.: 6273332, e-mail: gplusg@gplusg.cz.
Jak sdělila 2. října 1997 ČTK, vyšla v Nakladatelství Fortuna publikace s názvem Jak na vysokou školu. Příručka, která vznikla ve spolupráci s vysokými školami, poskytuje souhrnné informace o možnostech vysokoškolského studia pro školní rok 1998/1999. Jsou zde uvedeny základní údaje o vysokých školách a fakultách, někde předpokládaný počet přijímaných včetně návodu na vyplnění přihlášky ke studiu.
V souvislosti s nadcházejícím setkáním hlav států a vlád čtyřiceti členských zemí Rady Evropy uspořádalo Informační a dokumentační středisko Rady Evropy (součást Evropského informačního střediska UK) 3. října 1997 tiskovou konferenci. O činnosti Rady Evropy a jejích záměrech promluvil doc. JUDr. Jiří Malenovský, CSc., velvyslanec ČR při Radě Evropy. Mj. sdělil, že novým zástupcem ředitele Direktoria pro vzdělávání, kulturu a sport Rady Evropy bude jmenován dosavadní ředitel Ústavu rozvoje školství při PedF UK Dr. Jaroslav Kalous.
Slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa filologických věd Siru Charlesi Randolphovi, lordu Quirkovi, emeritnímu profesoru University College v Londýně, se uskuteční 21. října 1997 ve 14 hodin ve Velké aule Karolina.
Dne 11. listopadu 1997 odpoledne se koná v prostorách Karolina již potřetí udílení Bolzanovy ceny. Odměněno tentokrát bude patnáct studentů UK.
Ve dnech 16.- 21. listopadu 1997 pořádá MFF UK soustředění pro studenty středních škol, kteří nejlépe uspěli v loňském ročníku matematické korespondenční soutěže. Díky sponzorům mají organizátoři možnost přizvat na tuto akci i omezený počet tělesně postižených studentů. Tato informace byla 3. října 1997 zveřejněna v nejsledovanějších a nejprestižnějších elektronických novinách ČR (již více než jeden milion tři sta tisíc přístupů) Neviditelný pes (http://pes.eunet.cz).
Ve dnech 19. - 22. listopadu 1997 se na brněnském výstavišti koná IV. ročník veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS. Na veletrhu s mezinárodní účastí budou podávat podrobné informace o přijímacím řízení a studiu i zástupci Univerzity Karlovy.
Firma Starman Bohemia, která již šest let dováží odborné knihy z USA a zajišťuje také předplatné všech amerických odborných časopisů (lékařské, přírodovědecké, biologické, humanitní a všechny ostatní obory), poskytuje od září 1997 rozpočtovým a příspěvkovým organizacím mimořádné slevy. Informace na tel. O2/24 23 96 84 nebo e-mailové adrese: prague@starman.bohemia.net. Internetová stránka na http://www.starman.net
Psychologické sdružení PROPSY ve spolupráci s katedrou psychologie FF UK pořádá 15. prosince 1997 jednodenní mezinárodní seminář věnovaný památce Viktora Emanuela Frankla. Seminář se koná pod názvem Logoterapie a existenciální analýza na přelomu tisíciletí. (jak)