Forum IV/3 - Studentské forum

Co se čte v Oxfordu

Přehled nejčtenější vědecké literatury na světových univerzitách pravidelně jednou za týden uveřejňuje časopis New Scientist na Internetu. Žebříček deseti nejprodávanějších vědeckých knih (rozdělený na fyzikální a přírodní vědy) Oxfordské univerzity v říjnu t. r. vám dnes představujeme. V každém dalším čísle budeme žebříček nejčtenějších oxfordských titulů podle New Scientist inovovat.V žebříčku fyzikálních věd už několik týdnů vede publikace Fermath˙s Last Theorem, zabývající se matematickou teorií Francouze Pierre de Fermata (1601 - 1655). Kniha však paradoxně nesklidila příliš ovací od odborné kritiky. Nejprodávanější publikací z oboru přírodních věd je pojednání o lidském mozku bioložky Susan Greenfieldové Human Brain: A Guided Tour.

Bestsellerové Top Five:
Fyzikální vědy:

  1. Simon Singh: Fermath˙s Last Theorem
  2. Dava Sobel: Longitude
  3. David & Judith Goodstein: Feynman˙s Lost Lecture
  4. David Deutsch: The Fabric Of Reality
  5. Roger Penrose: The Large, The Small and the Human Mind
Přírodní vědy:
  1. Susan Greenfield: The Human Brain: A Guided Tour
  2. Robert Silvers: Hidden Histories of Science
  3. Jared Diamond: Why Is Sex Fun?
  4. Matt Ridley: The Origins of Virtue
  5. Adrian Desmond: Huxley

(Bližší informace v redakci FORUM UK)

(jak, jam)


Anketa

Co vlastně očekáváte od vysokoškolského vzdělání? ptalo se Forum posluchačů prvních ročníků na různých fakultách Univerzity Karlovy

Petr Strupek (Právnická fakulta): Hlavně vzdělání a k tomu se vztahující lepší pracovní uplatnění.
Marta Adamová (Institut základů vzdělanosti): Prohloubení dosavadních znalostí, rozšíření kulturního rozhledu a schopnost kreativního myšlení.
Markéta Novotná (Filozofická fakulta): Kromě své specializace (historie, archivnictví) doufám, že si rozšířím obecné znalosti.
Jana Spilková (Přírodovědecká fakulta): Očekávám od studia titul, zvýšení společenského uplatnění a ráda bych se taky něco naučila.

(jam)