Forum IV/4 - Stalo se - stane se

STALO SE - STANE SE

Dne 21. října 1997 byla v prostorách Karolina zahájena výstava obrazů Bohumila Žemličky. Výstava, kterou uspořádala Univerzita Karlova a Státní galerie výtvarného umění v Mostě trvala do 9. listopadu 1997.


Dne 29. října 1997 byla zahájena mezinárodní výstava dětských výtvarných prací PORTRÉT. Výstava je výsledkem společného projektu ČR, Rakouska a spolkové země Dolní Sasko. Výstavu, která potrvá do 30. listopadu 1997, pořádá katedra výtvarné výchovy PedF UK (výtvarné studio BAKALÁŘ) v Celetné 13 v Praze 1.


Carolinum - Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy uspořádal 30. října 1997 houslový koncert Václava Hudečka a 4. listopadu 1997 přednášku prof. M. Vernera Nejnovější objevy Českého egyptologického ústavu UK v Egyptě.


Bolzanova cena, sponzorovaná Českou spořitelnou, a. s., byla 11. listopadu 1997 již počtvrté udělena 15 studentům UK (blíže v č. 5).
Dne 17. listopadu 1997 uspořádal Spolek českých lékařů přednáškový večer UK k výročí 17. listopadu. Na téma Paradoxy medicíny a její výuky promluvil prorektor UK prof. MUDr. J. Koutecký, DrSc.
Častými účastníky volného diskusního pořadu České televize s názvem Křížem krážem - NAHRANĚ a s podtitulem Osobnosti a témata očima nastupující generace jsou i studenti Univerzity Karlovy. O účast a názory studentů UK má tento pořad ČT stále zájem. Pořad na různá aktuální témata s výraznými či kontroverzními osobnostmi politického života se natáčí každé liché úterý. Informace na tel.: 6113 7263 nebo 6113 7079.
Ve dnech 19.- 20. listopadu 1997 se bude ve Velké aule Karolina v rámci Svatovojtěšského milénia konat sympozium na téma Svatý Vojtěch - Čechové a Evropa. Sympozium pořádá Česká křesťanská akademie spolu s FF UK a Historickým ústavem AV ČR. Záštitu nad akcí převzali rektor UK prof. Karel Malý, pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk a předseda AV ČR prof. Rudolf Zahradník.
Dne 27. listopadu 1997 bude ve Velké aule Karolina přednášet Timothy Garton Ash, člen St. Anthony˙s College v Oxfordu na téma The Direction of European History.
Dne 5. prosince 1997, v rámci oslav 650. výročí založení UK, pořádá 3. LF UK seminář Manželé Coriovi - jediní nositelé Nobelovy ceny za medicínu z Prahy.
Bližší informace
MUDr. Pavel Čech
tel.: 02/67102508
fax.: 02/67311812
e-mail:PAVEL.CECH@LF3.CUNI.CZ

Sympozium k 70. narozeninám prof. Zdeňka Lojdy uspořádá 10. prosince 1997 ve Velké aule Karolina 1. LF UK.
Psychologické sdružení PROPSY ve spolupráci s katedrou psychologie FF UK pořádá 15. prosince 1997 jednodenní mezinárodní seminář, věnovaný památce Viktora Emila Frankla (Modrá posluchárna, 9.00 h). Zajímavá akce má název Logoterapie a existenciální analýza na přelomu tisíciletí.

Dne 11. prosince 1997 se uskuteční na Trinity College v Dublinu vernisáž výstavy věnované irským lékařům a studentům působícím na pražské lékařské fakultě v 17. a 18. století. Výstavu iniciovala 1. LF UK, která se spolu s Ústavem dějin UK a Archivem UK podílela na výběru a zajištění exponátů. Při této příležitosti budou 12. prosince 1997 uděleny čestné doktoráty dublinské univerzity rektorovi UK prof. Karlu Malému a děkanovi 1. LF UK doc. Petru Hachovi.

(jak)