Forum IV/5 - 650 let

Dne 17. listopadu 1997 byly prvními akcemi oficiálně zahájeny oslavy 650. výročí založení Univerzity Karlovy. 17. listopad - Den boje studentů za svobodu a demokracii - si univerzita zvolila záměrně jako symbolické vykročení do svého významného jubilea. Letos se připomínalo výročí několikeré - 17. listopad 1939 i 1989. Co všechno se v prvních dnech na univerzitní půdě událo, najdete na adrese http://oslavy.cuni.cz.

Oslavy, které začaly oficiálně 17. listopadu 1997 v Praze, obohatí svým programem všechny tři mimopražské fakulty Univerzity Karlovy: LF UK a FaF UK v Hradci Králové a LF UK v Plzni. Jak prohlásil na tiskové konferenci ve východočeské metropoli děkan LF UK (konala se 19. listopadu v budově děkanátu LF UK) prof. Ivo Šteiner, objeví se v Hradci Králové v době univerzitního jubilea mnoho důležitých vědeckých kapacit - třeba na prestižním 36. sympoziu Mezinárodní společnosti pro klinickou elektrofyziologii zraku nebo na mezinárodním psychiatrickém semináři. Zdejší Farmaceutická fakulta zase podle slov děkanky prof. Evy Kvasničkové přispěje k oslavám například uspořádáním výstavy o etice a farmakoekonomice ve farmakoterapii a 21. kongresu České společnosti mikrobiologické.

O den později (20. listopadu 1997) přivítalo novináře v Šafránkově pavilónu i vedení Lékařské fakulty UK v Plzni. Její děkan doc. Boris Kreuzberg novináře seznámil s historií fakulty a vyzdvihl vědecký přínos některých vynikajících osobností, které fakultu proslavily. Hlavní koordinátor fakultních akcí prof. Jaroslav Slípka podrobně informoval o jednotlivých konferencích a sympoziích plzeňské lékařské fakulty, které se uskuteční v rámci univerzitního jubilea, např. konference Prevence kuřáctví a podpora odvykání kouření , seminář Konfokální mikroskopie či sympozium o onemocnění páteře. Novináři se v diskusi mj. zajímali o vývoj počtu studentů či uplatnění absolventů fakulty na trhu práce.

(bar, zin)


NEPŘEHLÉDNĚTE

(jak)


KALENDÁRIUM OSLAV
PROSINEC 1997 - ÚNOR 1998

HLAVNÍ AKCE
Prosinec 1997
11. 12. Vánoční koncert v Karolinu
Leden 1998
7. 1. Studentsko-pedagogická soutěž na téma Univerzita po roce 2000
Vyhlášení soutěže v Karolinu
8. 1. Výstava o vývoji Univerzity Karlovy
Vernisáž výstavy o vzniku a vývoji UK doplňovaná během celého období o prezentace jednotlivých fakult UK. Probíhá v Karolinu do 7. 4. 1999.
1. blok: 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Lékařská fakulta UK v Plzni, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Fakulta tělesné výchovy a sportu
8. 1. - 18. 2. 1998
21. 1. Slavnostní představení Libuše v Národním divadle
Představení za účasti představitelů Univerzity Karlovy, studentů, sponzorů a čestných hostů z oblasti kultury, hospodářství i státních institucí.
Únor 1998
11. 2. Výstava děl českých výtvarných umělců v Karolinu
Výstava uměleckých děl - darů předních českých umělců UK.
Probíhá do 30. října 1998.
17. 2. Cyklus koncertů dobové hudby I.
Velká aula Karolina - začátek v 19.30
Fakultní akce v rámci oslav
1. lékařská fakulta Sympozium k 70. narozeninám prof. MUDr. Zdeňka Lojdy, DrSc. 10. - 12. 12. 1997
110. reprezentační ples mediků 16. 1. 1998
Slavnostní večer na počest 100. výročí narození prof. MUDr. Karla Klause, DrSc. 26. 1. 1998
Význam a evoluce infektologie 11. 2. 1998
3. lékařská fakulta Kaňkův onkologický den 1. 12. 1997
Konference a kurz Central and East European Stroke Society 3. - 7. 12. 1997
Seminář Manželé Coriovi - jediní nositelé Nobelovy ceny za medicínu z Prahy 5. 12. 1997
Seminář Diabetická noha 12. 12. 1997
Lékařská fakulta v Plzni X. plzeňské pediatrické dny s mezinárodní účastí 27. - 28. 2. 1998
Matematicko-fyzikální fakulta Matematická teorie v mechanice tekutin 6. - 14. 12. 1997
Pedagogická fakulta 3rd English Language Teaching Conference in the Carpathian Euro-region on the Occasion of the 650th Anniversary of Charles University 31. 1. - 1. 2. 1998