Forum IV/5 - Artes, galerie

Poznej sama sebe!

Výstava PORTRÉT, kterou uvedlo Výtvarné studio Bakalář katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v listopadu 1997, představuje ojedinělou mezinárodní akci. Autory výtvarných prací jsou děti, jejichž domovem jsou tři sousední státy středoevropského regionu: Spolková republika Německo, Česká republika a Rakousko. Výstava PORTRÉT se stala výsledkem společného projektu výtvarných pedagogů těchto zemí. Cestu expozice Evropou odstartoval v Hannoveru prezident Spolkové země Dolní Sasko (z Prahy bude převezena do Vídně, Lince a dalších rakouských měst).

Dětským autorským portrétům nehrozí povrchnost, dítě vnímá a prožívá svět všemi smysly, proto se zde objeví pestrá mozaika prožitků - především ve vztahu k zobrazované osobě. To je celá škála pocitů! Děti zobrazují i to, co zůstává očím dospělých skryto. Zajímavý detail někdy prozradí právě to podstatné. Dětské práce vypovídají o lidech kolem nás s humorem, jindy s vážností, vždy však s maximální upřímností. Se samozřejmou kritičností se dovedou děti podívat i samy na sebe. Z výstavních panelů se na nás dívají chlapci a děvčata z různých škol, z různých zemí. Ti všichni - předtím než vzali do ruky tužku nebo štětec - museli sami sobě odpovědět na otázky: Co mám s ostatními společného a co je na mně zvláštního? Jaký vlastně jsem?... Otázky, které bychom si čas od času měli položit všichni. Imperativ antických filozofů Poznej sám sebe! dostal v mezinárodním projektu PORTRÉT novou dimenzi.

PhDr. Jana Skarlantová


UNIVERZITNÍ GALERIE

Vrchní část žezla Filozofické fakulty je tvořena třemi esovitě stočenými stylizovanými stonky a listy. Dolní spirály jsou ukončeny třemi zdvojenými květy. Uprostřed stojí na stříbrné kouli sova - symbol moudrosti. Sova i koule jsou lity a cizelovány. Všemu vévodí slunce - symbol poznání a pravdy, spočívající na vrchních spirálách tří esovitých stonků. Ze Slunce vytvořeného bezvousou maskou vyzařuje dvanáct paprsků - šest rovných a šest plamenných. Žezlo bylo v roce 1976 restaurováno a znovu pozlaceno. Restaurátorem byla VŠUP v Praze. Vlastní práce byla svěřena Jaroslavu Náprstkovi.

FOTO PRO FORUM: JAN SMIT