Forum IV/5 - Jubilea

Časopis Forum připomíná významná prosincová a lednová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

Prosinec
50
4. 12. doc. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (MFF)
13. 12. doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. (FaF)
18. 12. doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc. (1. LF)
23. 12. doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc. (LF HK)
23. 12. doc. PhDr. Eva Blahušová, CSc. (MFF)
55
2. 12. doc. RNDr. Marie Hušková, DrSc. (MFF)
31. 12. doc. MUDr. Dagmar Hejcmanová, CSc. (LF HK)
18. 12. doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. (1. LF)
60
4. 12. doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc. (PřF)
6. 12. doc. MUDr. Drahomíra Mišeková, CSc. (1. LF)
8. 12. doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. (FF)
12. 12. doc. PaedDr. Luděk Kouba, CSc. (PedF)
25. 12. doc. RNDr. Ivan Němec, CSc. (PřF)
65
4. 12. doc. Ing. Zdenka Hadravová, CSc. (PedF)
27. 12. doc. MUDr. Jana Vejlupková, CSc. (1. LF)
27. 12. prof. MUDr. Zdeněk Nožička, DrSc. (LF HK)
70
7. 12. prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc., Dr. med. h. c., Dr. jur. h. c. (1. LF)
11. 12. doc. MUDr. Věra Knotková, CSc. (1. LF)
26. 12. prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. (PF)
Leden
50
18. 1. doc. JUDr. Luboš Tichý, CSc. (PF)
23. 1. doc. Ing. Alice Lázníčková, CSc. (FaF)
55
4. 1. doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. (MFF)
5. 1. doc. RNDr. Pavel Kašpar, CSc. (PřF)
7. 1. prof. RNDr. Vladislav Čápek, DrSc. (MFF)
19. 1. doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. (PedF)
24. 1. doc. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. (MFF)
60
6. 1. prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. (1. LF)
14. 1. doc. RNDr. Jan Votýpka, CSc. (PřF)
65
24. 1. prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. (MFF)
70
28. 1. doc. JUDr. Dragutin Pelikán, CSc. (PF)