Forum IV/5 - Studentské forum

Noví partneři

Nelze přehlédnout několik nových zdrojů informací, které se v poslední době objevily na Univerzitě Karlově. Jde předně o občasník akademické obce Filozofické fakulty UK, který je pod názvem Akademická obec od počátku listopadu 1997 k dispozici na nástěnkách některých kateder a ústavů FF UK. Jeho první číslo bylo distribuováno s přiloženým oznámením, v němž Jan Czerný za redakci občasníku sděluje, že úkolem listu je stát se místem výměny názorů mezi členy akademické obce filozofické fakulty, tedy nejen studenty. Fakultní zpravodaj tuto úlohu zatím není schopen plnit. Formu má občasník zatím velmi fádní, ale obsah by nudit nemusel. Neboť se zdá, alespoň podle dvou již vyšlých číslech, že loajalita za každou cenu tomuto periodiku vlastní nebude. Náhodou jsme zaznamenali existenci elektronického časopisu posluchačů Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Vychází pod názvem IKAROS a poprvé se objevil 14. dubna 1997. Záměrem redakce (šéfredaktoři Petra Jedličková a Filip Vojáček) je vydávat časopis jednou za měsíc. Jeho hlavním tématem je informační společnost a kyberprostor . V listopadu vyšlo 7. číslo. IKAROS má adresu http://ikaros.ff.cuni.cz. Edičně si velmi čile v posledních letech počínají studenti katedry psychologie FF UK. Zhruba před dvěma lety začali vydávat PROPSY, velmi dobře dělaný studentský časopis (Forum o něm několikrát informovalo), který se plně časem profesionalizoval a z univerzitní půdy odešel. (Dnes si ho můžete koupit v novinových stáncích nebo objednat v nakladatelství PORTÁL). Na jeho místo (od začátku tohoto školního roku) nastoupil nový časopis. Má název Kerberos a v tiráži je charakterizován jako bulletin vydávaný Psychologickým sdružením PROPSY ve spolupráci se Sdružením Podpsy. Je určený pro studenty psychologie Filozofické fakulty UK v Praze. V editorialu píše jeden z členů redakce, Jan Benda, že snahou nového bulletinu studentů psychologie FF UK je pravidelně informovat o aktuálním dění na katedře i mimo ni... Má vycházet 4 - 5 x ročně, v rozsahu 16 - 20 stran. Úroveň všech článků je v prvním Kerberu vysoká a zdá se, že svého předchůdce plnohodnotně nahradí.

(jak)


NAUZEA

pokus farmáků o literaturu

Nauzea =časopis farmaceutů
nauzea=pocit na zvracení

Začalo to někdy před půl rokem. Tehdy, těsně po svém zvolení, pronesl prezident Spolku českých studentů farmacie něco ve smyslu: Časopis, to by vůbec nebylo marné. No a my jsme se té myšlenky chytli. Celou redakci, která se postupně za chodu tvořila a tvoří, čekal úkol hodný Stachanovovy brigády.

Co bylo na tom všem nejtěžší?
Vydolovat co nejvíce uhlí, oddělit ho od hlušiny, tu a tam se nechat překvapit kouskem zlata a včas utéct před závalem.

Stálo to vůbec za to?
Jasně, že tohle nemůžeme vědět. Můžeme jen doufat, že jsme alespoň někoho pobavili, trochu poučili a místy rozesmáli. V neposlední řadě jsme konečně našli způsob, jak ukojit své narcisticko-masochistické sklony.

A dále reakce na jeden z toužebných výkřiků: Hurá, o prázdninách bude konečně od Nauzey pokoj!!!
A nebude. Tvorba časopisu se pro nás stala takovou nepřekonatelnou závislostí, že se bez ní neobejdeme ani ve dnech, kdy nás přes naše lítostivé protesty odmítají pustit do laboratoří, ba i do poslucháren.
Našli jsme ještě jeden důvod: noví studenti jsou dle našeho názoru příliš málo šokováni příchodem na fakultu, a proto jim tento zážitek musíme poněkud více znepříjemnit mírnou nevolností až nauzeou způsobenou čtením Nauzey.

Nadchl vás náš časopis i přes četná varování?
Pokud překonáte všechny Murphyho zákony (což je velmi nepravděpodobné) a náhodou ho seženete, napodruhé se vám je už oblafnout nepodaří a Nauzea vám spadne při koupání do vany. Přesto nezoufejte a zkuste k nám dosurfovat po Internetu: http://www.faf.cuni.cz/scsf/nauzea/nauzea.htm

(tip pro vás: notebook si do vany neberte je vodotěsný jen do 2 m).

Doufáme, že tento článek neměl sedativní účinky a věříme, že se nám ozvou další podobně postižení redaktoři na adresu: nauzea@faf.cuni.cz.

redakce


Anketa

Studenti + finance

Pro studenty, kteří mají (až na výjimky) vždycky hluboko do kapsy, jsou peníze jednou z důležitých podmínek spokojeného studia. Od září letošního roku se ale zvýšila cena jízdného na dráze i výše kolejného. Ekonomické balíčky se spolupodepsaly na systému přidělování sociálních přídavků. Zeptali jsme se tedy studentů:

Jak se změnily vaše finanční poměry ve srovnání s loňským rokem?

Věra Gastbergerová, 26 let, FSV UK - masová komunikace
Vdala jsem se do Rakouska a je mi jasné, že pokud chci jezdit za manželem, 4000 Kč mi nemůžou stačit. Protože je mi už dvacet šest let, nemám nárok na téměř žádné slevy. Doufám, že ještě nezdraží tramvaj... Ušetřit se dá snad jedině na jídle, proto chodím do menzy.

Michal Al-Hajjar, 22 let, 1.lékařská fakulta UK
Určitě k horšímu. Musím teď velmi často chodit na brigády, rodiče mi dávají pořád stejně, asi tak dva a půl tisíce.

Michal Jendrulek, 23 let, Právnická fakulta UK
Peníze, které mi před zdražením zbyly na kulturu, musím nyní použít na bydlení a na vlak, aby mě rodina viděla častěji než jednou za dva měsíce. Stručně řečeno, musím si nutně přivydělávat, aby můj studentský život nezaznamenal přílišné změny. To pochopitelně znamená méně času na studium, než jsem měl doposud.

Viola Pargačová, 22 let, FF UK, arabistika-religionistika
Protože bydlím v Praze, nezaznamenala jsem žádné zvláštní změny. Ani nevím, nakolik se změnily sociální přídavky.

Petr Keller, 21 let, FF UK, historie
Myslím si, že to bude ještě horší, všechno se bude dál zdražovat. Z větší části mě podporují rodiče, snažím se přivydělávat si na brigádě, ale málokdy mám čas.

Šárka Dvořáková, 22 let, Pedagogická fakulta UK
Poměry se určitě zhoršily. Na přídavcích nám sebrali 100 Kč. Na studiích mě podporují rodiče a já sama dělám tři různé práce, abych se uživila a zaplatila byt. Určitě by mi pomohlo stipendium, ale něco takového jsem u nás na fakultě nezažila.

Jiří Janák, 22 let, Husitská teologická fakulta UK
Vzhledem k tomu, že jsem z Prahy a bydlím u rodičů, se mé sociální poměry nijak výrazně nezměnily. Peněz mám stejně pořád málo jako dřív.

Marta Novosadová, 21 let, FF UK, hebraistika-klínopis
Nevím, jestli je to horší. Snažím se sehnat práci. Zatím to vypadá, že budu muset omezit cesty domů na Moravu. Za koleje více neplatím, protože bydlím na Větrníku v pokoji, kde ještě nevyměnili nábytek.

Alena Bjačkova, Markéta Živná
studentky FSV UK