Forum IV/6

Artes et musae

Dne 4. února 1998 byla v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu slavnostně zahájena výstava Z pokladů litoměřické diecéze III, pojednávající o uměleckém řemesle 13.- 19. století. Jedná se o reprezentativní přehlídku chrámového umění a sbírek uměleckého řemesla ze sídel církve a šlechty na území litoměřické diecéze. Výstava nabízí návštěvníkům více než 270 umělecky a ikonograficky cenných prací od doby gotické po historismus, především zlatnické práce a řemesla typická pro církev (řezbářství, vyšívačství, konvářství a zvonařství, knihařství a drobná plastika). Výstava je věnována 650. výročí založení Univerzity Karlovy a všichni zájemci mají možnost ji shlédnout do 29. března 1998 každý den od 10 do 18 hodin, kromě pondělí.

(jam)