Forum IV/6

SVATOŠTĚPÁNSKÉ SETKÁNÍ

Stalo se již tradicí, že členové Spolku Carolinum se o Vánocích pravidelně setkávají. Tato setkání jsou vždy spojena s nějakou kulturní událostí. Svatoštěpánské setkání roku 1997 bylo neseno ve znamení 650. výročí založení Univerzity Karlovy. Proto se konalo v nově rekonstruované historické budově Karolina. Nejstarší a nejznámnější pražská Karlova kolej, která je od samých počátků sídlem univerzity, byla v letech 1996 - 1997 nákladně opravena a přizpůsobena administrativnímu a technickému provozu odpovídající nárokům konce 20. století. Tyto prostory se o Vánocích otevřely právě účastníkům svatoštěpánského setkání.

O zvýšeném zájmu členů o činnost Spolku Carolinum svědčí stoupající počty návštěvníků spolkových akcí (důkaz na našem snímku). Svatoštěpánského setkání se zúčastnilo téměř 300 absolventů a přátel Univerzity Karlovy, kteří prošli budovou s odborníky s Ústavu dějin - Archivu UK prof. J. Havránkem a dr. M. Svatošem. Prohlídka skončila pozváním na otevření nové expozice univerzitních dějin, která bude cílem dalšího setkání členů spolku v letošním roce.

(MiS)

Foto pro Forum: z archivu SAP UK

Členům akademické obce Univerzity Karlovy, našim i zahraničním účastníkům akcí pořádaných v rámci oslav 650. výročí založení UK i všem ostatním zájemcům jsou určeny upomínkovými předměty s univerzitní tematikou. Některé z nich můžete vidět na uveřejněných fotografiích. Informace o úplném sortimentu těchto předmětů a jejich cenách lze získat u tajemnice spolku Carolinum Mgr. Jany Vopravilové (viz kontaktní adresa). V sekretariátu spolku je samozřejmě možné si upomínkové předměty objednat a nechat poslat, nebo zakoupit přímo.

Foto pro Forum: archiv spolku Carolinum

KALENDÁRIUM 1998

aneb

Kdy se opět setkáme?

12. únor
Jubilejní zamyšlení nad dějinami pražské univerzity
Přednáška PhDr. Michala Svatoše, CSc.
9. březen
(návštěva výstavy)
Magister Theodoricus - dvorní malíř Karla IV
odborný výklad doc. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.
Ústav pro dějiny umění FF UK
a PhDr. Jiří Fajt
ředitel Sbírky starého umění NG v Praze
21. - 22. březen
Den otevřených dveří
1.duben
(17.00 hod.)
VALNÁ HROMADA
(19.00 hod.)
Koncert Komorní filharmonie Pardubice
dirigent Leoš Svárovský
zpěv: Eva Dřízgová-Jirušová
26. června
ZAHRADNÍ SLAVNOST
ve Valdštejnské zahradě

tradiční setkání vedení UK, vedení fakult, zástupců AS a studentů u příležitosti ukončení akademického školního roku
28. června - 4. července 1998
Týden zahraničních Čechů
část programu setkání je věnována konferenci představitelů a pracovníků českých spolků v zahraničí
Říjen
prohlídka Stavovského divadla
(s odborným výkladem)
Listopad
Koncert orchestru AULOS
vystoupení orchestru dětí a rodičů se zobcovými flétnami pod vedením dirigenta prof.V.Žilky
26. prosinec 1998
Svatoštěpánské setkání
(Přesný čas, program i místo konání akce budou všem členům spolku sděleny pozvánkou.)

KONTAKTNÍ ADRESA:
CAROLINUM - SAP UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
(sekretariát Mgr. Vopravilová)
tel.:+420 2 24491326
fax.: +420 2 263871
E-mail: sapuk@ruk.cuni.cz
http://www.cuni.cz/cuni/ruk/sap

Předchozí spolkové přílohy:
prosinec 1997 (Forum IV č. 5)
říjen 1997 (Forum IV č. 3)
září 1997 (Forum IV č. 1)
červen 1997 (Forum III č. 12)
květen 1997 (Forum III č. 11)
duben 1997 (Forum III č. 9)
prosinec 1996 (Forum III č. 6)
říjen 1996 (Forum III č. 2)