Forum IV/7

Anketa

Na Univerzitě Karlově dnes studuje 20790 dívek. Zajímalo nás, jak si tyto mladé ženy představují svou budoucnost po ukončení studií. Zeptali jsme se, jak vidí své šance uplatnit se v zaměstnání a obstát v silné konkurenci, která dnes vládne na trhu pracovních sil, zda chtějí ve svém oboru udělat "díru do světa", nebo zda se raději budou plně věnovat rodinnému životu.

Petra Joštová, 22 let, PF UK
V zásadě jsem pro to, vybudovat si po studiu rodinné zázemí, ale nejdřív je třeba rodinu finančně zajistit. Takže se pokusím o kompromis. Nechci ale pracovat tam, kde zaměstnavatel považuje rodinu za překážku ve výkonu povolání.

Monika Antonová, 21 let, FSV UK, obor ekonomie
Prvních pár let po ukončení studia bych se chtěla věnovat vlastní kariéře. Vyjet někam do zahraničí a zdokonalit se v jazycích. Prostě si ještě něco užít a pak se maximálně soustředit na rodinu a výchovu dětí.

Lenka Třebovská, 24 let, 1. LF UK
Budoucnost nevidím nijak problematicky. Chci mít dítě, nejlépe hned po promoci, a být s ním tak dva až tři roky doma. Během té doby chci nadále sledovat, co se v mém oboru děje, a teoreticky se připravovat na své zaměstnání. Doma bych zůstat nemohla. Vím, že mi bude muset pomáhat manžel i babičky.

Šárka Kučerová, 25 let, FF UK, obor čeština - andragogika
Letos končím studium a hodně o těchto otázkách přemýšlím Původně jsem myslela, že by miminko mohlo přijít hned po studiu, ale teď je mi jasné, že aspoň dva roky budu muset pracovat, abych zajistila dítěti klidné zázemí. Ráda bych se věnovala povolání, které by mě zdravotně nezatěžovalo. Uvědomuji si, že někteří zaměstnavatelé kvůli rodině kladou překážky, takže si vyberu práci, kde se takové potíže nevyskytnou.

Petra Janíková, 20 let, PedF UK, obor angličtina - hudební výchova
Zatím jsem o tom moc nepřemýšlela. Ve dvaceti letech ještě nic neplánuji. Asi bych chtěla rodinu, ale raději bych se po vysoké škole věnovala pěvecké kariéře nebo práci s lidmi, což vyplývá z oboru mého studia.

Ivana Bláhová, 22 let, PF UK
Myslím si, že rodina a kariéra se vzájemně nevylučují. Budu hledat práci, která není časově náročná, čili tak osm hodin denně. Rodina by neměla být překážkou při výkonu povolání, ale je možné, že v práci se setkám s jiným přístupem.

Jana Hofmanová, 24 let, FSV UK, obor masová komunikace
Dnes se po ženách chce, aby byly stejně ctižádostivé jako muži. Nepopírám, že bych chtěla být ve svém oboru úspěšná a udělat pro to maximum. Prostě dělat kariéru. V tom nevidím žádnou nevýhodu vůči mužům, vyhrává ten lepší. Ale myslím, že tak kolem třicítky už chce mít většina žen dítě a doufám, že ani mě případný úspěch neodradí od toho založit rodinu.

Anna Rychlíková, 26 let, FSV UK, obor rakousko německá studia
Rozhodně volím kompromis. Děti mít chci, ale zůstat kvůli rodině v domácnosti, to nepřichází v úvahu. Budovat kariéru? Tuto ctižádost nepociťuji, prostě jen potřebuji být mezi lidmi.

Markéta Živná, Alena Bjačková
studentky FSV UK