Forum IV/7

Historia universitatis

Nejstarší dochovaná matrika pražské lékařské fakulty byla pořízena roku 1657. Zachycuje údaje nejen o studentech a doktorech medicíny, ale také o příslušnících dalších zdravotnických povolání (lékárnících, chirurzích, lazebnících, porodních bábách), nad kterými vykonávala fakulta v 17. a 18. století odborný dohled. Na tuto matriku navazuje svazek obsahující obdobné zápisy za léta 1784 až 1873. Obě matriky patří nejen mezi nejvýznamnější prameny dějin pražského vysokého učení, ale jsou i pozoruhodným dokladem vysoké úrovně knižní vazby v době svého vzniku. Na fotografii mladšího z obou svazků zaujme především zlacené klasicistní kování.

Foto pro Forum: Jan Smit