Forum IV/7

Ve Faustově domě "straší" už jen medici

Akademický klub otevřela v květnu minulého roku 1. lékařská fakulta UK ve známém pražském Faustově domě na Karlově náměstí. Po více než osmi měsících zaváděcího provozu se z kavárny, vedle níž je i malý sál pro koncerty, výstavy či semináře, stalo oblíbené místo pro setkání studentů i profesorů fakulty.

Pověstmi a báchorkami opředený Faustův dům, jehož základy pocházejí již z 12. století, zakoupila v roce 1902 Všeobecná, dnes Fakultní nemocnice a do listopadu 1989 sloužil jako archiv Ústavu národního zdraví. Od roku 1991 jej Magistrát hl. m. Prahy pronajímá na 25 let za symbolický roční nájem 1. lékařské fakultě. Od roku 1996 probíhala rekonstrukce přízemních prostor a v květnu následujícího roku v nich byl otevřen Akademický klub.

Ten se záhy stal mezi studenty populární nejen díky tomu, že je přímo v areálu fakulty, ale i díky příjemné, klidné atmosféře a levnému čaji. V klubu si mohou odpočinout mezi přednáškami anebo se naopak "rozptýlit" nad odbornými časopisy, které jsou zde k dispozici. Kavárna, která tak zároveň částečně funguje jako netradiční studovna, je určena především medikům, ovšem není uzavřena ani širší veřejnosti. "Klub byl zamýšlen jako místo setkávání studentů 1. lékařské fakulty, ale nikdo nebude vyhánět jiné lidi. Mezi návštěvníky jsou kromě budoucích lékařů třeba i jejich kantoři, zaměstnanci Fakultní nemocnice nebo babičky z Univerzity třetího věku. To jsou ostatně také studenti," říká s úsměvem Martin Vejražka, student 5. ročníku 1. LF UK a předseda občanského sdružení Akademický klub, založeného na podporu projektu.

Kromě již zavedené kavárny se počítá i s pořádáním koncertů a seminářů ve vedlejším sálu. Na začátek března se například chystá vystoupení dixielandu lékařské fakulty. Přestože podobné aktivity jsou zatím výjimečné, členové občanského sdružení již mají další plány. "Časem bychom na příklad chtěli pořádat výstavy a odpolední čaje s hudbou. Na dobré cestě je rovněž rozsáhlejší spolupráce školní knihovny s kavárnou, kterou bychom v budoucnu rádi rozšířili o zahrádku. To je ale zatím spíše jen zbožné přání," podotýká Martin Vejražka a dodává: "V oblasti snů je i využití mystické minulosti Faustova domu, v němž kdysi pobývali alchymisté. Například za Rudolfa II. v něm žil proslulý magistr Kelley." Ostatně již z 15. století pochází legenda o studentu Janu Šťastném (Johannes Faustus), který se zabýval magií a alchymií a jehož prý stihl stejný osud jako Fausta...

Zajímavostí Akademického klubu jsou fresky v arkýři, které byly objeveny a restaurovány během předloňské rekonstrukce přízemních prostor domu. Nejstarší z nich pocházejí z období renesance, jiné prozrazují rokokový zásah. Zdejší nástěnné malby obohatily mimo jiné jeden z programů loňské rudolfinské výstavy.

Matěj Bartošek, Štěpán Filípek
studenti FSV UK

Foto Forum: Michaela Vlčková