Forum IV/8-9

Hlasy stále mladé

Ve víru příprav 650. výročí založení Univerzity Karlovy se tak trochu pozapomnělo v loňském roce na to, že Univerzita Karlova již dvacátým rokem je zřizovatelem jednoho z nejlepších (ne-li vůbec našeho nejlepšího) amatérského souboru - Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy. Domnívám se, že to byl nanejvýše dobrý počin, když vedení Univerzity Karlovy v roce 1977 - po mnoha vyjednáváních - pochopilo, že každá solidní a kvalitní světová univerzita má mít svůj umělecký soubor a že převzalo - jako zřizovatel - od Českého odborového svazu pracovníků ve školství Vysokoškolský umělecký soubor, který by byl jinak odsouzen ke svému zániku.

Dvě desítky let soužití VUS s univerzitou se dají charakterizovat stručně - dvacet dobrých let. Soubor univerzitu reprezentoval na domácí, evropské i světové úrovni vždy skvěle a i na velmi dobré společenské úrovni. V jeho vedení se vystřídali (a také se na jeho úrovni podepsali) výborní muzikanti, sbormistři a dirigenti známí v celém světě. A to neplatí jen o posledních dvaceti letech. Sbor měl na dobré umělecké vedoucí štěstí po celou dobu své existence. VUS UK oslaví v roce 1998 padesát let od svého vzniku. Je tedy o "pouhých" šest set let mladší než univerzita, kterou reprezentuje. Ale jeho stáří posuzujme podle věku jeho členů - i když souboru a univerzitě budou přibývat léta, budou to vždy krásné a svěží mladé hlasy, které každoročně před vánočními svátky budou prosit Boha o klid a pokoj v přepůvabné Rybově vánoční mši.

V průběhu oslav univerzity uslyšíme VUS UK zpívat při slavné ekumenické liturgii v chrámu sv. Víta. V červnu se také mj. můžete zúčastnit oslav padesátého výročí jeho existence - 19. června v Karolinu nebo 20. června na slavnostním koncertu v Rudolfinu. A popřát souboru ještě spoustu dalších let a úspěchů a popřát univerzitě, aby ji stále tak perfektně reprezentoval. Je totiž něco jako rodinné stříbro. A toho se nezbavujeme, to si "pulírujeme".

(ju)

Foto Forum: Michaela Vlčková

Radnice vystavuje

Na Novoměstské radnici lze potkat nejen svatebčany, ale od 12. března 1998 i zájemce o historii Nového Města. Právě v ten den proběhla v jejích historických sálech slavnostní vernisáž výstavy s názvem Nové Město pražské 1348 - 1784. Je tedy zřejmé, že novoměstská část Prahy oslavuje letos přesně stejné jubileum jako Univerzita Karlova. Pro Karla IV. rok 1348 znamenal vrchol jeho zakladatelské činnosti a Nové Město má jistě pádný důvod k oslavě. Expozice, uspořádaná Muzeem a Archivem hl. m. Prahy, je rozčleněna do tématických okruhů. Několik oddílů se zabývá chronologickým vývojem územního celku (od doby před jeho založením až po sjednocení se sousedními třemi městy v tzv. Velkou Prahu), další prostor je věnován novoměstským vojenským dějinám, správě i zdejšímu obyvatelstvu. Mezi vystavenými předměty se dají nalézt i skutečné kuriozity, jako například koš na uťaté hlavy.

První výstavní den zahájila jedna z kurátorek, Pavla Státníková, která zdůraznila dějinný význam Nového Města. Zdar výstavě přišel popřát také primátor hl. m. Prahy Jan Koukal a starostové Prahy 1 a 2. Středověkou atmosféru se pokusil zprostředkovat tříčlenný soubor Ars cameralis, který uvedl ukázky dobové světské a duchovní hudby, i hudby ze vzdělaneckého prostředí. Výstavu můžete zhlédnout do 17. května 1998. Jedná se o ojedinělý projekt, podle slov primátora Koukala srovnatelný s loňskou rudolfinskou výstavou.

Barbora Zindelová