Forum IV/8-9

Cena Jana Palacha podruhé

V průběhu zasedání vědecké rady Filozofické fakulty dne 5. 3. 1998 byla již podruhé udělena Cena Jana Palacha, kterou se oceňují nejlepší diplomové práce studentů FF UK. Ze šesti navržených prací vybrala komise pro udělování Ceny Jana Palacha dvě. První z nich, "Die ersten tschechischen Germanisten an der Prager Universität nach ihrer Teilung 1882" studentky katedry germanistiky, nederlandistiky a nordistiky FF UK Lenky Pokorné, je věnována počátkům germanistiky na Univerzitě Karlově. Druhá cena byla udělena práci s názvem Melodický kontrast zjišťovací otázky a neukončené výpovědi u tříslabičných taktů, jejíž autorkou je studentka oboru fonetika a bohemistika Jitka Janíková. Obě ceny (spojené s finanční odměnou), předal děkan FF UK doc. PhDr. František Vrhel, CSc. (na našem snímku předává cenu Jitce Janíkové). Odpovědný garant Ceny Jana Palacha Jan Boris Uhlíř v krátkém úvodním slovu zdůraznil, že jde o jediné studentské ocenění s celofakultním obsahem. "V těchto dnech, kdy si připomínáme 650. výročí naší univerzity, neměli bychom ani zapomenout na padesáté výročí narození Jana Palacha. Studenta, který dal do boje proti letargii a malomyslnosti to nejcennější co měl, svůj život," zdůraznil na závěr.

(jam)

Foto Forum: Michaela Vlčková

Naši studenti v Naganu

Paralympiády - olympijských her sportovců se zdravotním postižením - která se konala od 5. do 15. 3. 1998 se od nás zúčastnilo šest sportovců, tři z nich jsou studenty Univerzity Karlovy.

Naší nejúspěšnější reprezentantkou byla Kateřina Teplá, posluchačka 4. ročníku Filozofické fakulty UK - obor němčina, finština. Soutěžila ve sjezdovém lyžování zrakově postižených v kategorii B 3. V Naganu získala tři zlaté medaile - v superobřím slalomu, v obřím slalomu a slalomu a svůj zlatý hattrick doplnila o stříbro ve sjezdu.

Miroslava Sedláčková, posluchačka 3. ročníku Právnické fakulty UK, soutěžila v bězích na lyžích zrakově postižených sportovců kategorie B 2, tzn. se zbytky zraku. V první soutěži, běhu na 5 km klasicky, obsadila 10. místo, v běhu na 5 km volně byla 11. a v závodě na 15 km klasicky obsadila 14. místo.

Jan Dostál, posluchač 2. ročníku FTVS UK - obor trenérství, soutěžil v Naganu ve sjezdovém lyžování tělesně postižených. (Diagnóza - nadkolení amputace dolní končetiny.) V první soutěži ve sjezdu kategorie LW 4 se umístil na 20. místě. Ve slalomu se umístil na 13. místě a v superobřím slalomu obsadil 14. místo.

Po příletu na ruzyňské letiště dostali všichni závodníci ještě medaili pamětní, osobně od prezidenta Václava Havla.

doc. PhDr. Jaroslav Potměšil, CSc.
FTVS UK

Naše nejúspěšnější reprezentantka Kateřina Teplá se svým otcem, který je zároveň trenérem a trasérem.
Foto pro Forum: archiv FTVS UK


Vítězství ve světovém finále v Atlantě

Ve dnech 25. 2 .- 1. 3. 1998 se v americkém městě Atlanta konalo světové finále 22. ročníku vrcholné programátorské soutěže vysokoškoláků ACM International Collegiate Programming Contest.

Poprvé v historii se do tohoto finále probojovalo také reprezentační družstvo Univerzity Karlovy v Praze tvořené studenty z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Již samotný postup do finále této prestižní mezinárodní soutěže představuje mimořádný úspěch - vždyť postoupilo jen 54 nejlepších družstev vybraných z více než 1250 univerzit, které se soutěže zúčastnily v regionálních kolech konaných po celém světě. Ještě větší senzací ovšem bylo vítězství našeho družstva v letošním světovém finále.

Vítězství v regionálním kole soutěže ACM v Ulmu, a tím účast na světovém finále v Atlantě, si vybojovala trojice studentů 3. ročníku MFF UK Praha ve složení Jiří Hájek (student oboru matematika), Pavel Machek a Martin Mareš (oba studenti oboru informatika). Všichni tři studenti UK již měli za sebou dobré mezinárodní soutěžní zkušenosti ze svých středoškolských let, kdy se úspěšně zúčastnili mezinárodní olympiády středoškoláků v informatice a v roce 1995 v Eindhovenu na ní získali všichni zlaté medaile. Jejich vítězství v Ulmu a postup do světového finále 22. ročníku soutěže ACM byly plně zasloužené, v regionálním kole jako jediní dokázali vyřešit osm z devíti zadaných úloh.

Pro zajištění naší finálové účasti v Atlantě hrálo důležitou roli rychlé obstarání finančních prostředků na cestu. Našemu reprezentačnímu družstvu pomohlo svým velkorysým darem české zastoupení firmy Microsoft, které nám věnovalo peníze na zakoupení letenek pro všechny tři studenty. Zbývající náklady, spojené s účastí družstva na soutěži, uhradila ze svých prostředků fakulta.

Místem konání světového finále byl kongresový hotel Atlanta Marriott Marquis. Soutěžním dnem byla sobota 28. 2. 1998. Ještě téhož dne se konalo i slavnostní vyhlášení výsledků.

Reprezentační družstvo Univerzity Karlovy dosáhlo historického úspěchu a obsadilo v soutěži první místo, na dalších místech se umístila družstva z ruské Petrohradské státní univerzity, z kanadské Univerzity Waterloo, ze švédské Univerzity Umea, z amerického MIT a z australské Univerzity v Melbourne. Studenti z těchto šesti univerzit dokázali vyřešit šest z osmi zadaných úloh a o jejich výsledném pořadí v soutěži rozhodoval dosažený čas. Vítězství našich studentů je o to cennější, že přibližně polovina účastníků světového finále pocházela z nejlepších amerických univerzit a že v dosavadní dvaadvacetileté historii soutěže osmnáctkrát zvítězilo právě družstvo reprezentující některou univerzitu z USA. Dosud se podařilo prolomit převahu amerických škol na tomto poli pouze týmům z Austrálie, Nového Zélandu, Německa a nyní také z České republiky. Projevem mezinárodního ocenění špičkové úrovně českého vysokého školství v oblasti informatiky, počítačů a programování je i skutečnost, že jedno z pěti evropských regionálních kol soutěže ACM bude od roku 1998 probíhat v Praze. Jeho pořadatelem bude Elektrotechnická fakulta ČVUT, jejíž studenti se soutěže také již několik let úspěšně účastní. Na přípravě soutěžních úloh se bude podílet také MFF UK.

doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
MFF UK

Úplnou výsledkovou listinu i řadu dalších informací o průběhu letošního finále soutěže ACM lze nalézt na Internetu na http://acm.baylor.edu/acmicpc/.