Forum IV/10

Univerzitní galerie

Nejen lidé, kteří uposlechli touhy po lahodné vůni poznání a spojili své cesty s Univerzitou Karlovou, mají své osudy... Mají je také různé symbolické předměty, používané na univerzitních slavnostech - zejména při imatrikulacích a promocích. Insignie rektora a jednotlivých fakult, žezla, pečetidlo, medaile. Náš seriál na této stránce je v letošním ročníku věnován právě jim...

Žezlo Přírodovědecké fakulty UK, dílo pražského zlatníka Aloise Zenglera, je stříbrné a jeho všechny tři části - dřík, spojovací část a koruna - jsou slohově poplatné secesi, která v době jeho vzniku (1926) ještě přetrvávala.

Nejvýraznější částí žezla je lícní strana koruny. Je na ní sedící postava, představující Přírodu opírající se levicí o globus. U nohou má čtyři knihy a křivuli, za sebou dalekohled. Na pozadí je barevná kresba Hradčan. Při obvodu dvanáctiúhelníkové hlavice je v křišťálu vyryto šest znamení zvěrokruhu (Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy).

V koruně proti sobě klečí dvě postavy - akty muže a ženy. Nad nimi dítě - Kristus. Mezi postavami vychází zlacené slunce s paprsky.

Foto pro Forum: ÚDAUK