Forum IV/10ß

Časopis Forum připomíná významná květnová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

50
8. 5. doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. (FF)
16. 5. doc. RNDr. Ivan Barvík, DrSc. (MFF)
55
1. 5. doc. PhDr. František Táborský, CSc. (FTVS)
20. 5. doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. (FSV)
23. 5. doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)
24. 5. doc. Ing. František Plášil, CSc. (MFF)
28. 5. doc. PhDr. František Vrhel, CSc. (FF)
60
22. 5. prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc. (1. LF)
29. 5. prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc. (MFF)
65
8. 5. prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc. (2. LF)
8. 5. prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. (FF)
9. 5. doc. RNDr. Zdeněk Hedrlín, CSc. (MFF)
9. 5. doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc. (PedF)
9. 5. prof. MUDr. Karel Horký, DrSc. (1. LF)
20. 5. prof. RNDr. Helena Tomášová, CSc. (2. LF)
21. 5. prof. Erazim Kohák, PhD. (FF)
21. 5. prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. (LF HK)
25. 5. doc. JUDr. František Zoulík, CSc. (PF)
30. 5. doc. MUDr. Václav Šmejkal, CSc. (2. LF)
31. 5. doc. RNDr. František Šifner, CSc. (PedF)
70
25. 5. doc. RSDr. Ján Gronský, CSc. (PF)
31. 5. prof. JUDr. Oto Novotný, CSc. (PF)