Forum IV/10

Dva dokumenty z Egypta

Během dvanáctidenního pobytu v Egyptě stačil štáb režiséra Jana Boňka natočit dokument o otevření nevykradené hrobky - jde o vůbec historicky o první snímek, který podobnou problematiku zachytil. V současné chvíli je dokument ve finálních pracích, měl by se objevit na jednom z kanálů České televize co nejdříve, zřejmě už letos v květnu. Vedle režiséra Jana Boňka pracoval kameraman Josef Nekvasil. Necelých čtrnáct dní v Egyptě stačilo malému štábu k tomu, aby natočil ještě další film. Ten druhý - Zapomenutý faraón - se bude věnovat několikaleté práci na dalším objevu prof. M. Vernera - odkryvu hrobky faraóna Raneferefa.


Iufaaovy vešebty (figurky dělníků, pracujících za zemřelého na onom světě) z posledního unikátního nálezu ČEÚ FF UK.
Foto pro Forum: Milan Zemina


Objev egyptologů očima tisku

Další úspěch pracovníků Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy, kteří na přelomu února a března 1998 otevřeli v abúsírské poušti hrobku vysoce postaveného egyptského kněze, nemohl zůstat médii nepovšimnut. Právě naopak - drobných zpráv i podrobných statí se zejména v tisku objevilo obrovské množství. Vzhledem k tomu, že jsme o práci ČEÚ informovali v posledních číslech několikrát, vybrali jsme tentokrát úryvky z různých novinových článků. Snad vám spolu s fotografiemi Milana Zeminy nejlépe atmosféru významného objevu přiblíží.

"Pracovníci Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy slavnostně otevřeli víko rakve v sarkofágu vysokého kněze a správce faraónova paláce Iúfa, který ukrýval majitele hrobky. Jde o zcela unikátní nález, neboť nevykradenou staroegyptskou hrobku se vědcům podařilo nalézt naposledy v roce 1942..."

(Hospodářské noviny, 2. 3.)

"Iúfův hrob na dně 28 metrů hluboké šachty v abúsírské poušti asi 20 kilometrů jižně od Káhiry objevili čeští egyptologové pod vedením zástupce ředitele egyptologického ústavu Ladislava Bareše v roce 1996."

(Haló noviny, 28. 2.)

"Šlo o zcela jedinečnou, technicky a finančně náročnou práci, o jakou se v dějinách egyptské archeologie nikdo nepokusil nejméně 60 let...hrobka obsahovala bohatou pohřební výbavu a zapečetěný vápencový sarkofág. Ten ukrýval nádherně zdobenou antropomorfní rakev a mumii majitele."

(Slovo, 3. 3.)

"Nejprve to vypadalo, že jde o vykradený a zničený hrob. Při sestupu do nižších poloh se však ukázalo, že to zloději vzdali. Zřejmě se báli, aby se jim hluboký šachtový komplex nezřítil na hlavu. Pohřební komora zůstala na dně proto neporušená."

(Prof. Miroslav Verner v rozhovoru pro Lidové noviny, 7. 3.)

"Uvnitř Iufaovy hrobky našli čeští egyptologové spoustu zádušních předmětů, které svědčily o významu zesnulého, a na stěnách nejrůznější nápisy, většinou náboženské texty..."

(Lidové noviny, 7. 3.)

"Není to jediný šachtový hrob, který čeští egyptologové objevili. V letech 1981 - 1993 zkoumali hrobku admirála a lékaře Vedžahorresneta, významné, i když nepříliš kladné postavy egyptských dějin. Již v 80. letech bylo kolem těchto hrobů lokalizováno 12 velkých šachtových hrobek a velké množství menších šachet..."

(Lidové noviny, 7. 3.)

"Během sedmadvaceti expedic se v Abú Síru vystřídalo několik desítek pražských egyptologů, brněnských geofyziků i dalších specialistů. Odklízení písku, zeminy, otevírání objektů a další hrubé práce dělají místní dělníci - bez nich by žádný výzkum nebyl možný."

(Lidové noviny, 7. 3.)

"Iufaova hrobka představuje malou část pohřebiště, které v jihozápadní části abúsírské pláně vzniklo zhruba v polovině 1. tisíciletí př. n. l. Ostatně ani výzkum této hrobky ještě neskončil a příští léta mohou přinést další překvapení, možná stejně radostná."

(Lidové noviny, 7. 3.)

"Byl to dramatický okamžik, ale chválabohu se to podařilo, říká profesor Verner..."

(Hospodářské noviny, 10. 3.)

"Před někoilka dny prošly novinami, rozhlasem a televizí nadšené zprávy o úspěchu českých egyptologů na pohřebišti poblíž Káhiry - po více než polovině století vykopali neporušenou mumii dávného hodnostáře. Málokdo si přitom uvědomil, že to byl výsledek bezprostřední činnosti nejméně dvou generací našich badatelů v Egyptě. Ovšem můžete se zeptat: Proč mají čeští vědci hledat a vykopávat za peníze našich daňových poplatníků nějaké mrtvoly v dalekém Egyptě? Cožpak by se pro ně nenašla nějaká stejně užitečná práce u nás doma? Jistě, našla. Ale to byste mohli zaútočit i na naše hokejisty: Proč jezdíte hrát do NHL? Jak olympionici a umělci, tak vědci jsou našimi nejlepšími vyslanci ve světě...asi za pět let budeme vstupovat do Evropské unie. Jedním z kritérií, podle nichž nás budou posuzovat, je úroveň vědy a péče společnosti o ní."

(MF Dnes, 18. 3.)

(jam)

Horní část vnitřního (čedičového?, břidlicového?) Iufaaova sarkofágu.


Jedna ze scén doprovázejících náboženské texty na stěnách Iufaaovy pohřební komory.


Stav po odsunutí víka (je vidět vlevo na mohutných trámech) vnějšího Iufaaova (vápencového) sarkofágu - v jeho antropomorfní vaně ležel vnitřní sarkofág pokrytý vrstvou rozbitých hliněných cihel a vápenitou vrstvou. Vpravo měří sarkofág doc. PhDr. Ladislav Bareš, vlevo si dělá poznámky inspektor nejvyšší rady pro památky Egypta Atallah el-Khouby, vedle něho prof. Miroslav Verner. Celou akci natáčí pro dokumentární snímek štáb ČT.

Foto pro Forum: Milan Zemina