Forum IV/6

Zveme vás na výstavu Genius loci o historii Faustova domu a jeho vztahu k univerzitnímu městu. Ve spolupráci s Akademickým klubem 1. LF UK ji připravil Archiv UK a Magistrát hl. města Prahy. Vernisáž proběhne ve středu 29. dubna 1998 v 17 hodin ve Faustově domě, Karlovo náměstí č. 40, Praha 2.

V rámci slavnostního otevření proběhne první beseda cyklu Universitní čtvrť aneb genius loci. Po jejím ukončení zveme všechny na koncert Dixielandu 1. LF UK.

Kavárenský prostor Akademického klubu (na snímku) je otevřený od pondělí do pátku mezi 10. a 17. hodinou, koncerty Dixielandu 1. LF UK se konají každých 14 dní, vždy od 18 hodin. Odpolední čaje s piánem můžete navštívit každý týden (23. 4. a 30. 4.) vždy od 15 hodin.

(mich)

Kontakt:
Akademický klub 1. LF UK
Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2
Tel.: (+420 2) 24963286
Foto pro Forum: Michaela Vlčková

Pražští studenti v Bratislavě

Ač donedávna téměř sestry, nyní jsou Univerzita Karlova v Praze a Univerzita Komenského v Bratislavě odděleny z vůle politiků státní hranicí. S tím se však nehodlají smířit studenti Matematicko-fyzikálních fakult obou univerzit, a proto chtějí založit tradici pravidelného vzájemného setkávání a výměny zkušeností. V březnu se v Bratislavě hovořilo o věcech vážných - o problémech vysokoškolských zákonů či rozpočtů vysokých škol a fakult, o stavu kolejí a menz, o studijních plánech, náběhu na kreditní systém a připravované integraci do Evropské unie. Stranou nezůstaly ani odlišnosti v postavení doktorandů a otázky méně vážné, jako například příprava a program tradičního studentského svátku Beánie. Pražští studenti byli v Bratislavě přijati i vedením MFF UK v čele s jejím děkanem doc. RNDr. Ludovítem Fischerem, CSc. (na našem snímku) a už nyní se těší, až budou moci svým slovenským kolegům ukázat, jak matematiku, fyziku a informatiku pěstujeme u nás.

Vítězslav Babický
předseda SKAS MFF


Na Nakonečného se chodí

V zimním semestru škol. roku 1997/1998 na katedře andragogiky a personálního řízení FF UK vypsal její vedoucí prof. Milan Nakonečný zajímavou přednášku, kterou nazval Vybrané kapitoly z politické psychologie.

Cílem přednášky bylo seznámit studenty s některými psychologickými charakteristikami a zásadami politiky a politického života vůbec. Po úvodu do dějin a směrů v politické psychologii následovaly přednášky o postojích a chování politiků, o motivaci jejich činnosti, ale i o chování voličů a reakcích na politickou propagandu. Přednáška nás blíže a netradičně seznámila s některými kontroverzními postavami českých i světových dějin (např. R. Gajda, J. V. Stalin, Dr. E. Beneš aj.). Profesor Nakonečný věnoval pozornost i určitým vybraným otázkám, zejména extrémním politickým hnutím a stranám ve 20. století. Na přednáškách se živě diskutovalo o některých problémech současnosti, jako například o otázkách etnických menšin, o činnosti extrémistických skupin.

Přednášky prof. Nakonečného již tradičně patří k jedněm z nejnavštěvovanějších. Stejně tomu bylo i v tomto případě. Z řad studentů se ozvala prosba, aby přednáška byla prodloužena ještě o jeden semestr. Navštěvovali ji nejen studenti katedry andragogiky a personálního řízení, ale i studenti jiných oborů (např. politologie, sociologie, filozofie).

Richard Vaněk
student FF UK


Pojedete do Ilmenau?

PNTY (People Next to You) se jmenuje nový projekt spolku "Iniciativa Solidární Svět Ilmenau". Asi padesát studentů z Polska, České republiky a Spolkové republiky Německa se setká 14. 4 . - 19. 4. 1998 v Ilmenau, aby se společně zabývali specifickými problémy, které se týkají právě těchto tří zemí. Pro naši generaci, často považovanou za generaci bez zájmu a neaktivní, je důležité dokázat politickou a společenskou angažovanost. Na cestě do sjednocené Evropy nesmíme jen přihlížet, jak se myšlenka solidarity podřizuje hospodářským a mocenskopolitickým aspektům. Jen po odbourání předsudků a strachu z kontaktu mezi námi, sousedy v Evropě, bude možné, abychom o problémech naší společnosti a mladé Evropy nejen diskutovali, ale také se jich ujali a napomohli řešení. V různých diskusních fórech se bude diskutovat o třech velkých tématech: společenské struktury, ekologické problémy našich tří zemí, studium v Polsku, České republice a Spolkové republice Německo. Týdenní setkání bude doprovázeno bohatou uměleckou a kulturní nabídkou. Další informace získáte na uvedeném kontaktu.

Kontakt:
Organisation Committee "PNTY '98"
c/o ISWI e.V., TU Ilmenau
P.O. Box 100565
98684 Ilmenau
Germany
Phone: (+49) 3677 691946
e-mail: Iswi@rz.tu-ilmenau.de
http://www.rz.tu-ilmenau/pnty98.html

GTS international

Svět cestování pro studenty, učitele a mládež
zpáteční LONDON
za 5000,- Kč
pro všechny studenty a učitele Univerzity Karlova, držitele platných mezinároddnídch karet ISIC či ITIC při příležitosti oslav 650. výročí jejího založení.

Další báječné letní ceny zpátečních letenek

pro všechny držitele mezinárodních karet ISIC, ITIC a GO25
London 5450,-
Bologna 5850,-
Nice 6820,-
Cairo 9950,-
Oslo 7060,-
Dublin 8200,-
New York 9940,-
Copenhagen 6000,-
a stovky dalších destinací
(ceny jsou uvedeny bez letištních poplatků) zpáteční letenka do London Stanstead jen pro držitele karet ISIC či ITIC Univerzity Karlovy Ve Smečkách 27, Praha 1, tel.: 96 22 43 00-3
Lodecká 3, Praha 1, tel.: 24 81 27 70
Skrytá 2, Brno, tel.: 05/42 21 31 47
Denisova 4, Olomouc, tel.: 068/522 21 48
Denisova 2, Ostrava, tel.: 069/611 53 54
Dominikánská 1, Plzeň, tel.: 019/723 75 85
Lannova 63, České Budějovice, tel.: 038/257 50

S KARTAMI DO SVĚTA

Cestujete do zahraničí? Na studijní pobyty, do mezinárodních táborů dobrovolné práce nebo jen tak, za poznáním jako turisté? Pak jistě víte, že přechod k bezhotovostnímu placení prostřednictvím plastikových karet je celosvětovým trendem a stává se i u nás součástí moderního životního stylu. Většina mezinárodních autopůjčoven neposkytuje své služby, pokud zájemce nepředloží platební kartu. To se týká i mnohých hotelů, kde zákazník v případě platby v hotovosti působí podezřele a hotel často žádá v tomto případě platbu předem. Karty nabízejí klientům také možnost využívání mnohých doplňkových služeb, jako jsou například pojištění, slevy, telefonní služby aj.

NOVINKA: VISA ELECTRON STUDENT

Česká spořitelna rozšířila koncem roku 1997 nabídku úvěrových karet. Novinkou je mezinárodní kreditní karta VISA Electron Student připravená speciálně pro studenty vysokých škol.

Tato karta je určena k mezinárodnímu použití pro výběr hotovosti z on-line bankomatů a bezhotovostnímu placení zboží a služeb u obchodníků vybavených elektronickým platebním terminálem. Její vydání je vázáno na ručitelský závazek jednoho z rodičů studenta, případně jiné osoby, a splnění podmínky, že žadatel nebo ručitel musí mít u spořitelny založen účet. Na základě žádosti a individuálního ohodnocení bonity žadatele (ručitele) je stanovena výše poskytovaného krátkodobého úvěrového limitu (max. do 20000 korun), kterou může prostřednictvím karty čerpat. K úhradě jednotlivých transakcí dochází vždy po měsíčním vyúčtování, kdy je držitel karty vyzván ke splacení minimální splátky (10% z čerpaného úvěrového limitu). Prostřednictvím karty lze čerpat finanční prostředky do výše aktuálního stavu - disponibilního zůstatku úvěrového limitu na kartovém účtu.

Karta má platnost 1 rok, její cena je v současné době 250 korun. Navíc držitel platné karty VISA Electron Student získá bezplatné cestovní pojištění v zemích Evropy a dále v Izraeli, Egyptě, Maroku, Tunisku a Turecku.

EURO<26 A SPF?

Co je EURO<26?

Karta mládeže, která svému majiteli zajistí slevy a výhody v České republice (700 slev) a v Evropě (200000 slev) v oblasti dopravy, kultury, sportu, obchodu, vzdělávání a ubytování. V každé zemi vydává tamní kancelář Karty mládeže průvodce s informacemi o možnostech využití karty. Například ve Španělsku existuje systém slev v 17 autonomních oblastech a celkově dosahuje počtu 50 000. Mezi nejvýhodnější patří 20% sleva na železnici (RENFE a FEVE) v tzv. "modrých dnech" (dvě třetiny roku). Lodní společnost Transmediterránea poskytuje 20% slevu na všech svých trasách (mimo Algeciras - Tanger), na Kanárských ostrovech je to dokonce 35%. V kinech, divadlech a galeriích se slevy pohybují kolem 25-50%. Lákavé jsou slevy ve sportovních střediscích, např. na lyžařských vlecích v Andalusii, Aragonii nebo Baskicku.

O slevách v jednotlivých zemích se mohou zájemci více dovědět v Informačním centru mládeže (tel. 02/24219022).

Co je SPF?

Spořitelní penzijní fond s největší nabídkou pro mladé lidi. Státní příspěvek a výnosy fondu dělají z penzijního připojištění nejvýhodnější formu spoření i pro studenty vysokých škol. Přitom se měsíčně nejedná o závratné částky. Například při měsíční úložce 200 korun můžete uspořit za třicet let 70000 korun, avšak společně se státním příspěvkem a podíly na zisku fondu bude na vašem účtu přibližně půl milionu.

Pro mladé lidi od 18 do 27 let Spořitelní penzijní fond připravil tzv. Jubilejní prémii ve výši 600 korun. Tuto prémii společně se smlouvou o penzijním připojištění u SPF vám může darovat někdo z blízkých třeba k narozeninám, promoci nebo také bez udání důvodů. Jubilejní prémie ve výši 600 korun je zároveň předplatným na penzijní připojištění se státním příspěvkem na dobu prvních tří měsíců. Po jejich vyčerpání se můžete dohodnout s rodiči nebo prarodiči - právě oni vám po dobu studia mohou příspěvky platit.

A nakonec, jestliže chcete vzít svůj osud do vlastních rukou, tento dárek si můžete dát každý sám. Kromě prémie získáte další výhody od SPF: bezplatné životní pojištění, možnost založení finančně zajímavého Spořitelního penzijního účtu, výhodný prodej cenných papírů ve prospěch penzijního připojištění.

Pokud využijete výše uvedené nabídky České spořitelny (pořídíte si kartu VISA Electron Student) i Spořitelního penzijního fondu (uzavřete smlouvu o penzijním připojištění u SPF) získáte pro první rok

KARTU EURO<26 OD SPF ZDARMA

Navíc Vám Česká spořitelna poskytne 10% trvalou slevu z ceny karty VISA Electron Student.

Podrobné informace zájemcům sdělí pracovníci v každé pobočce České spořitelny nebo v Informačním a poradenském středisku SPF, tel. 02/21516308-9, najdete je také na stránkách Internetu: http://www.finance.cz/prezent/spf