Forum IV/11 - Grantové agentury

6. kolo interní grantové soutěže UK

V polovině dubna proběhlo rozšířené zasedání předsednictva Grantové agentury Univerzity Karlovy. Na tomto zasedání bylo ukončeno výběrové řízení pro získání interních grantů v roce 1998, a to nejen pro nové projekty, ale i pro pokračující projekty z let 1997 a 1996.

Jak jsme v minulém čísle časopisu Forum slíbili, v příloze předkládáme v přehledné tabulce rozdělení finančních prostředků na fakulty a součásti UK a počet přijatých projektů. Podrobné informace včetně jmenných přehledů jsou uvedeny na stránkách http://www.cuni.cz/cuni/ruk/gauk.

Mgr. Renata Mošnová, odbor vědy


Výsledky výběrového řízení na udělení interních grantů UK pro rok 1998
(6. kolo)

PŘIJATÉ PROJEKTY

FAKULTAROK PODÁNÍPOČET
PROJEKTŮ
NEINVESTIČNÍ
PROSTŘEDKY
Z TOHO MZDY
1.LF 1996 11 1.437.000 133.000
1997 25 4.566.100 445.500
1998 19 3.249.000 311.500
celkem 55 9.252.100 890.000
2.LF 1996 5 478.000 45.000
1997 3 625.000 60.000
1998 6 1.140.000 114.000
celkem 14 2.243.000 219.000
3.LF 1996 3 280.000 28.000
1997 4 590.000 59.000
1998 6 967.000 91.000
celkem 13 1.837.000 178.000
CERGE 1998 1 65.000 6.500
CTS 1996 1 40.000 4.000
1997 1 50.000 5.000
1998 1 30.000 0
celkem 3 120.000 9.000
ETF 1996 1 50.000 5.000
1997 5 406.000 41.000
1998 1 72.100 7.000
celkem 7 528.100 53.000
FaF 1996 10 1.042.000 104.000
1997 14 1.543.000 155.000
1998 10 836.000 83.000
celkem 34 3.421.000 342.000
FF 1996 21 1.722.500 185.000
1997 16 1.127.000 117.000
1998 11 800.000 60.000
celkem 48 3.649.500 362.000
FSV 1996 1 75.000 7.500
1997 3 285.000 19.500
1998 3 245.000 24.500
celkem 7 605.000 51.500
FTVS 1997 3 365.000 46.000
1998 4 189.900 18.000
celkem 7 554.900 64.000
HTF 1998 1 80.000 8.000
LF HK 1996 2 200.000 20.000
1997 4 598.000 60.500
1998 7 1.118.450 107.000
celkem 13 1.916.450 187.500
LF PL 1996 2 300.000 30.000
1997 1 287.000 25.000
1998 4 715.000 71.000
celkem 7 1.302.000 126.000
MFF 1996 35 2.200.000 221.000
1997 39 2.552.000 234.500
1998 19 1.381.000 128.000
celkem 93 6.133.000 583.500
PedF 1996 1 50.000 5.000
1997 4 333.000 32.000
1998 10 1.052.000 97.000
celkem 15 1.435.000 134.000
PF 1997 2 80.000 10.000
1998 3 291.000 26.000
celkem 5 371.000 36.000
PřF 1996 32 2.043.000 186.500
1997 48 3.780.000 365.900
1998 61 4.841.000 416.000
celkem 141 10.664.000 968.400
ÚVT 1998 1 550.000 55.000
celkem přijaté projekty 465 44.727.050 4.273.400