Forum IV/11 - Stalo se, stane se

STALO SE - STANE SE

 • Výstava Ekologické vzdělávání a výchova na pedagogické fakultě UK, kterou pořádá Centrum ekologického vzdělávání a výchovy PedF UK k 650. výročí založení UK, byla zahájena vernisáží 22. dubna 1998, potrvá do 22. května 1998. Při této příležitosti proběhl i seminář na téma Trvale udržitelný rozvoj a vzdělávání učitelů.
 • Perspektivy České republiky v Evropské unii byl název přednášky, kterou pronesli 16. dubna 1998 na FF UK ministři Německa a Francie pro evropské záležitosti Werner Hoyer a Pierre Moscovici. Při této příležitosti proběhla s oběma ministry diskuse se studenty a tisková konference (více v příštím čísle).
 • V době od 10. března do 19. května 1998 nabízí katedra psychologie FF UK všem studentům UK cyklus volných přednášek pod názvem Psychologie pro nepsychology. Jednotlivé přednášky se konají vždy v úterý od 17.30 do 20.00 hodin.
 • Druhý z cyklu koncertů dobové hudby se konal 21. dubna 1998 ve Velké aule Karolina. Hudbu 14. století hrálo trio Ars Cameralis pod vedením uměleckého vedoucího souboru Lukáše Matouška.
 • Dne 7. a 8. dubna 1998 se v ukrajinském hlavním městě Kyjevě konala vědecká konference na téma Odkaz Masarykových idejí jednotné Evropy. Konference byla letošní ústřední vědeckou a kulturně společenskou akcí, pořádanou na Ukrajině k 650. výročí založení Univerzity Karlovy.
 • Dne 16. dubna 1998 se na katedře kulturologie FF UK v Celetné ulici konala vernisáž výstavy Fotografie studentů FAMU na Univerzitě Karlově. Výstava, která je uspořádaná ve spolupráci s katedrou fotografie FAMU, je věnována 650. výročí založení UK bude pravidelně obměňována a potrvá po celý zbytek letošního akademického roku a v akademickém roce příštím.
 • Třetí blok Výstavy o vývoji Univerzity Karlovy byl zahájen vernisáží 30. dubna 1998. Na výstavě se tentokrát představuje Právnická fakulta a Fakulta sociálních věd UK (více v příštím čísle). Potrvá do 30. června 1998. Závěrečný, čtvrtý, blok výstavy bude věnován teologickým fakultám (od 24. září do 5. listopadu 1998).
 • Dne 8. a 9. května 1998 pořádá katedra anglického jazyka a literatury PedF UK se spolupráci s Britskou radou Třetí středoevropskou konferenci o přípravě učitelů angličtiny (ELTECS - English Language Teaching Contacts Scheme). Konference se zúčastní 160 anglistů ze všech postkomunistických zemí střední, východní a jižní Evropy a rovněž z Velké Británie.
 • Dne 11.května 1998 budou pokračovat ve Velké aule Karolina (15.00 hod) Hovory o Evropě, pořádané UK a Nadací Bohemiae. Projev přednese Prof. Mikuláš Lobkowicz, ředitel Institutu pro středo- a východoevropská studia a bývalý rektor Univerzity Ludwiga Maximilána v Mnichově a Katolické Univerzity v Eichstättu.
 • Tři anketní otázky, týkající se některých stránek života Karla Čapka položila Společnost bratří Čapků i několika členům Univerzity Karlovy. V č.35 Zpravodaje SBČ jsou uveřejněny odpovědi prorektora UK prof. J. Kouteckého, ředitele Ústavu dějin-Archivu UK prof. J. Petráně a doc. J. Bečváře z MFF UK.
 • Veletrh evropského vysokého školství GAUDEAMUS 98 se koná od 21.do 24. září 1998 na brněnském Výstavišti. Prezentovat možnosti studia tu bude - jak již je pravidlem - i Univerzita Karlova. Na informačním letáku, který zve k návštěvě letošního veletrhu, je fotografie stánku UK (z loňského ročníku), obleženého zájemci o studium.
 • (jak)